2013. gada 19. septembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi Nr. 10 2013. gada 19. septembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
  2. Par psihologa pakalpojumu Dundagas novadā.
  3. Par aizņēmumu brīvdabas estrādes celtniecības projekta pabeigšanai.
  4. Par finansējumu projektu izstrādei Kolkas pagasta pārvaldē.
  5. Par automašīnas VW Caddy Maxi Kombi 1,6 nomas perioda izbeigšanos.
  6. Par automašīnas Nissan Pick-Up Double Cab nomas perioda izbeigšanos.
  7. Par Iepirkumu komisijas sastāvu.
  8. Par 2013. gada budžeta grozījumiem.
  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.09.16.2013._gada_19._septembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki