2013. gada 10. oktobrī

Dundagas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Ansis Roderts sasauc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Nr. 13 2013. gada 10. oktobrī plkst. 10.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par materiālu un sociālu atbalstu Dundagas novada iedzīvotājiem.
 2. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem»
 3. Par Apbalvojumu komisiju
 4. Par izglītības metodiķa amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte»
 • Dažādi jautājumi.

Dundagas novada domes Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētājs Guntis Pirvits sasauc Attīstības un plānošanas komitejas sēdi Nr. 13 2013. gada 10. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam «Mazauces».
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Trumpas».
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Jaunbrieži».
 5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem «Dižpriedes» un «Liblabā».
 6. Par nekustamo īpašumu «Čakstītes» un «Alnīši» sadalīšanu.
 7. Par detālplānojuma «Steķi» apstiprināšanu.
 8. Par nekustamo īpašumu «Ceplīši» sadalīšanu.
 9. Par optikas pieslēgumu.
 10. Par medību platību nomu.
 • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.10.07.2013._gada_10._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki