2013. gada 17. oktobrī

Dundagas novada domes Finanšu komitejas priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc komitejas sēdi Nr. 10 2013. gada 17. oktobrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par materiālu un sociālu atbalstu Dundagas novada iedzīvotājiem.
  2. Saistošie noteikumi «Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem».
  3. Par izglītības metodiķa amata vienības izveidi pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte».
  4. Par optikas pieslēgumu.
  5. Par Dundagas novada domes noteikumiem «Medību tiesību piešķiršanas

noteikumi».

  • Dažādi jautājumi.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.10.14.2013._gada_17._oktobri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki