2013.gada 12. decembrī

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 12 2013. gada 12. decembrī plkst. 13.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par papildus līdzekļiem projekta līdzfinansējumam biedrībai «Dundagas aprūpes nams «Stacija»».
 2. Par ēdināšanas diferencēšanu Kolkas pamatskolā.
 3. Par auto vadīšanas teorētiskās apmācības kursu apmaksu Dundagas vidusskolas 10.–12.klašu audzēkņiem.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Kolkas ev.-lut. Draudzes nekustamam īpašumam.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Dundagas novada pašvaldības īpašumiem.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA «Kolkas Ūdens» nekustamam īpašumam.
 7. Par budžeta grozījumiem.
 8. Par decembra algu izmaksu decembrī.
 9. Par automašīnas nomas līguma termiņa izbeigšanos.
 10. Par Dundagas novada pašvaldības izpildvaras struktūru.
 11. Par grozījumiem novada pašvaldības darbinieku amatu katalogā.
 12. Par grozījumiem atlīdzības noteikšanas kārtībā.
 13. Par kritērijiem gabaldarba noteikšanai apkopējiem un sētniekiem.
 • Dažādi jautājumi
  • Informācija par aizdevuma atmaksu «Zītari» jumta remontam.
You could leave a comment if you were logged in.
pasvaldiba/sedes_zinas/2013.12.09.2013.gada_12._decembri.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki