Piesakieties 6. projektu kārtā!

elfla.jpg

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa VI kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākumā «Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā». Piešķirtais finansējums ir Ls 20 774,53.

3. aktivitāte:

  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;
  • iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, to skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

3.1. Rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde.

Mērķis: Veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspēju.

3.2. Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos.

Mērķis: veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem

Pieejamais finansējums 3.1. un 3.2. rīcībām ir Ls 20 774,53.

Projektus pieņems no 2013. gada 30. jūlija līdz 30. augustam biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.dundaga.lv/partneriba/zba vai pa tālruņiem 28646518, 26194609 vai 29172814.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības mājas lapā www.dundaga.lv/projekti/partneriba/zba, vai zvanot pa tālruni 28646518 koordinatorei Ancei Remesai, vai 26194609, 29172814, vai rakstot e-pastu zba@dundaga.lv

Lauku atbalsta dienesta interneta lapā www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespējams elektroniski iesniegt ar drošu elektronisko parastu parakstītu projekta iesniegumu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv.

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/partneriba/2013.06.20.6._projektu_karta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki