Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?

Dundagas novada dome

Pēdējos mēnešos notikušas būtiskas lietas. Pilnībā pabeigti divi būvdarbu līgumi: «Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Dundagā un Jaundundagā» — būvnieks SIA «Ostas celtnieks» — un «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā» — būvnieks konsorcijs «Koger un Partneri». Tas nozīmē, ka ekspluatācijā pieņemti jaunuzbūvētie un rekonstruētie ūdens un kanalizācijas tīkli, jaunuzbūvētās kanalizācijas sūkņu stacijas un dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas, tāpat esam tikuši pie diviem jauniem artēziskajiem urbumiem ūdens ņemšanai. Tīru dzeramo ūdeni Dundagas un Jaundundagas iedzīvotāji un iestādes saņem jau no pagājušā gada augusta, taču pilnībā ekspluatācijā ūdens attīrīšanas stacijas nodeva šā gada 31. janvārī, jo gana ilgs laiks pagāja, visas iekārtas noregulējot tā, lai pēc nodošanas ekspluatācijā tās strādātu bez problēmām un saņemtu visus nepieciešamos kontrolējošo institūciju saskaņojumus. Pašlaik tā arī ir, un par to saku paldies būvkompānijām SIA «Ostas celtnieks» un konsorcijam «Koger un Partneri». Tāpat liels paldies būvuzraudzību veicošajai kompānijai SIA «L4» par intelektuālo ieguldījumu, neatlaidību un pacietību, lai objekti būtu uzbūvēti kvalitatīvi. Ūdens sagatavošanas stacijas darbojas automātiskā režīmā, un to darbību varam kontrolēt no attāluma. Ja rodas problēmas, par to mūs informē ar īsziņu mobilajā telefonā.

Pavasarī pabeigs darbus pēc būvniecības līguma «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā». Pēc būvdarbu līguma Jaundundagā uzbūvētā notekūdeņu attīrīšanas stacija darbojas testa režīmā. Tajā veic pēdējos ieregulēšanas darbus. Arī Dundagas notekūdeņu attīrīšanas stacijā ir uzbūvēti trīs jaunu dūņu uzglabāšanas baseini. Atliek tikai pavasarī uzbūvēt piebraucamo ceļu un sakārtot un labiekārtot apkārtni, un arī šajā līgumā paredzētie darbi būs padarīti.

Projektējot tāmi gatavoja vēl treknajos gados, bet projekta izmaksas noteica konkurss, un tas notika krīzes laikā. Līdz ar to radās naudas ietaupījums salīdzinājumā ar to, ko mums piešķīris Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tāpēc pašlaik strādājam, lai apgūtu ietaupītos līdzekļus. Ir veikta projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija (TEP), un LR Vides ministrija 2010. gada beigās to ir akceptējusi. Tagad tiek gatavots konkurss projektēšanas darbiem, kuri paredzēti aktualizētajā TEP. Visi darbi projektā jāpabeidz līdz 2012. gada beigām.

Guntis Kārklevalks, Ūdensprojekta vadītājs

You could leave a comment if you were logged in.
projekti/udens/2011.02.23.kas_jauns.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki