Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā

Inženiertehniskā būvuzraudzība projektā «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā»

Dundagas novada dome
Publicēšanas datums 08.05.2012.
Pasūtītājs SIA «Kolkas ūdens», reģ. nr.40003579893, «Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads,LV3275
Identifikācijas numurs KOLKASUDENS2012/4/
Līguma priekšmetsInženiera pienākumu veikšana saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem («Būvniecības un inženierdarbi, kuru projektēšanu veic pasūtītājs») un būvuzraudzības veikšana LR normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā būvdarbu līgumam «Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā» saskaņā ar tehnisko specifikāciju (A pielikums)
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar nolikumu. Līguma projekts.
Speciālie noteikumi.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.05.2012. plkst. 14.00
KontaktpersonaSIA Kolkas ūdens valdes loceklis Aigars Kehers,
tālr., fakss 63223828, mob. tālr. 29126195,
epasts kolkasudens@inbox.lv
Atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem 1. jautājums: D8 pielikumā «Finanšu piedāvājuma» veidnē izmaksu pozīcijas «Projekta vadītājs (inženieris)» norādītā vienību skaits 25 cilvēkdienas. Savukārt nolikuma 1. pielikuma «Tehniskās specifikācijas» 5.2.2 punktā «Galveno ekspertu laika ieguldījums» pozīcijai «Projekta vadītājs –Inženieris» minimālais cilvēkdienu ieguldījums ir 30 cilvēkdienas.

Atbilde: Nolikuma 1. pielikuma «Tehniskās specifikācijas» 5.2.2 punktā «Galveno ekspertu laika ieguldījums» pozīcijai «Projekta vadītājs–inženieris» minimālais cilvēkdienu ieguldījums arī ir 25 cilvēkdienas
You could leave a comment if you were logged in.
projekti/udens/2012.05.14.udenssaimniecibas_infrastrukturas_attistiba_dundagas_novada_kolkas_ciema.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki