Aicina darbā bērnudārza vadītāju

Dundagas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz pirmskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem:

  • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un vienlaikus tiek apgūta pedagoģiskā izglītība;
  • Darba pieredze izglītības iestādē.

Pretendentam jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • pieteikums-motivācijas vēstule;
  • darba dzīves apraksts (CV);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • aptaujas anketa.

Ar nolikumu var iepazīties un to saņemt Dundagas novada Pašvaldības centrālās administrācijas kancelejā vai Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē. Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Dundagas novada pašvaldība, Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV 3270 ar norādi PII «Kurzemīte» vadītāja amatam vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē pašvaldības kancelejā: Dundagas novada pašvaldība, Pils iela 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā ar norādi PII «Kurzemīte» vadītāja amatam, līdz 2011. gada 18.janvārim plkst. 17.00.

Pievienotie faili:

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2011.01.07.be_vaditajs.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki