Nomas tiesību izsole

Dundagas novada pašvaldība rīko īpašuma «Jūras pērles» (kadastra nr. 8862 007 0187) 1,4534 ha lielas daļas nomas tiesību rakstisku izsoli. Nomas objekta adrese: «Jūras pērles», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 8. jūlijam.

Lejuplādēt izsoles noteikumus.

You could leave a comment if you were logged in.
slud/2013.06.10.nomas_tiesibu_izsole.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki