Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Dundagas novada pašvaldība uzsāk Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Attīstības plānošanas dokumentu izstrādā no 2012. gada jūlijam līdz decembrim, pamatojoties uz Dundagas novada domes 28.06.2012. lēmumu «Par Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu» (protokola Nr.188., 21.§).

Mērķis ir izstrādāt kvalitatīvu Dundagas novada ilgstpējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2013.-2030.gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Dundagas novada ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) nākotnes redzējumu;
  2. piedalīšanās Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 03.08.2012., elektroniski sūtot Attīstības un plānošanas nodaļai uz e-pasta adresi attistibas.nodala@dundaga.lv, telefoniski 63237857 vai rakstiski, adresējot to Dundagas novada pašvaldībai Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270, norādot vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu.

Precizētu informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām ievietos Dundagas novada pašvaldības interneta lapā, nosūtīs uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēs novada laikrakstā «Dundadznieks».

Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc projekta sagatavošanas, kad rīkos sanāksmes ar iedzīvotājiem. Pēc grafika tās plānotas septembrī.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un dokumenta izstrādes vadītājs ir Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Lauris Laicāns (lauris.laicans@dundaga.lv, 63237857).

strateg/2012.11.09.uzsaksana.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki