Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē

Dundagas novada pašvaldība aicina sabiedrības pārstāvjus iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā.

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 28.06.2012. lēmumu ir uzsākta Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Domes apstiprinātais darba uzdevums paredz iesaistīt sabiedrības pārstāvjus Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā.

Darba grupas dalībnieki ir jāizvēlas ar atklātas procedūras palīdzību, publi¬cējot informāciju par darba grupas izveidi saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009 noteikumiem «Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā».

Pašvaldība lūdz sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas fiziskas personas pieteikties Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupā, nosūtot rakstisku pieteikumu pa pastu Dundagas novada pašvaldībai vai pieteikuma kopiju uz e-pasta adresi: guntis.klavins@dundaga.lv, vai pa faksu 63237851 līdz 21.11.2012. plkst. 14.00.

Lejuplādēt pieteikuma veidlapas privātpersonām vai organizācijām.

Dundagas novada Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas pirmā sanāksme notiks 03.12.2012. plkst. 18.00 novada domes sēžu zālē Pils ielā 5 - 1, Dundagā.

You could leave a comment if you were logged in.
strateg/2012.11.09.z_aicina_iesaistities.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki