Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā

Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde ir uzsākta 28.06.2012. Iepriekšējā pusgadā ir sagatavots Dundagas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekts, kas ir izskatīts 2012. gada novembra sabiedriskajās apspriedēs un Dundagas novada domē 2012. gada 20. decembrī. Ir saņemti sabiedrības priekšlikumi un iebildumi par sagatavoto dokumenta projektu, kas bija par pamatu domes 20.12.2012. lēmumam precizēt darba uzdevumu un saskaņot Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādes termiņus ar Kurzemes reģiona plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiku.

Lejuplādēt apkopotos iebildumus un priekšlikumus.

Attīstības stratēģijas izstrādes vadītājs Guntis Kļaviņš

You could leave a comment if you were logged in.
strateg/2013.01.29.attistibas_strategijas_izstrade_2012._gada.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki