Neturēsim neesošas ēkas!

Dabā neesošas palīgēkas no Kadastra reģistra var dzēst bez maksas.

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli, līdz 1. X ir iespējams dzēst no reģistra bez maksas.

Sīkāk par to lasiet Valsts Zemes dienesta interneta vietnē.

Tuvākas ziņas par Kadastra reģistrā reģistrētām savu dzīvojamo māju palīgēkām var uzzināt Attīstības un plānošanas nodaļā pie nekustamā īpašuma nodokļa inspektora Raita Sirkela, raitis.sirkels@dundaga.lv, tālrunis: 63237856.

Lai ikviens nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastarpinātu un objektīvu informāciju par dabā neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis informatīvo tālruni 67038677, pa kuru ikvienam interesentam tiks sniegta informācija par viņa īpašumā esošām būvēm un par dabā neesošu palīgēku dzēšanu, ko dienests līdz šā gada 1. X piedāvā veikt bez maksas.

Vairāk lasīt http://www.vzd.gov.lv/sakums/aktualitates/zinas/?id=824

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.01.06.neesosas_ekas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki