Rūķi un eņģeļi «Kurzemītē»

3. XII bērnudārzā «Kurzemīte» ieradās 6 rūķīši, lai kopā ar grupiņu — «Pienenīte», «Bitīte» un «Spārīte» — bērniem izrotātu no papīra izgrieztus eņģeļus, ko salocīt un piekarināt pie zāles griestiem.

Kā pastāstīja muzikālā audzinātāja Inga Apškrūma, zem rūķu cepurēm bija paslēpušās jauniešu domes brīvprātīgās — Lelde Bēķe, Madara Enzele, Amanda Pipare, Alise Ralle un Laine Šmite —, kā arī Agates māmiņa Daina Miķelsone. Inga uzsvēra, ka ar šīm meitenēm jau bijusi laba sadarbība iepriekš. Bet sācies viss ar sporta un jauniešu lietu organizatores Aigas Ūdres aicinājumu Ingai būt par brīvprātīgo darba rīkotāju bērnudārzā. Aiga aicinājusi Ingu padomāt, kādus darbiņus šogad meitenēm uzticēt. Tā kā tuvojušies Ziemassvētki, Ingai bijis skaidrs, ka būtu ļoti jauki, ja brīvprātīgā darba veicējas atnāktu palīgā pagatavot svētku rotājumus. Vienojušās par datumu, un 3. XII visas bijušas klāt, līdzi nesot lielas, skaistas kastes, kurās rātni gulējuši izgrieztie eņģeļi. Ingas uzdevums bijis sameklēt spīgulīšus un citus materiālus rotāšanai. Meitenēm gan arī pašām kaut kas izmantojams darbam esot bijis līdzi.

Tad nu Lelde, Madara, Amanda, Alise, Laine un Daina kopā ar bērniem pulcējušās metodiskajā kabinetā, kur Inga iepazīstinājusi ar rūķiem. Viņa pastāstījusi, ka Adventa laiks ir gatavošanās svētkiem un tajā arī bērnudārzā ir daudz darāmā, kur katrs var pielikt roku. Šajā reizē Inga aicinājusi bērnus kopā ar lielajām meitenēm izrotāt eņģeļus. Brīvprātīgās ņēmušas pie rokas pa diviem bērniem, un darbs sācies. Kad šie bērni savus eņģeļus bija izrotājuši, meitenes viņus aizveda atpakaļ uz grupiņu un ņēma pie rokas nākamos divus. Pāris stundās tapuši ap 50 ļoti skaistu eņģeļu, Meitenes bijušas pārsteigtas par bērnu labo gaumi: katrs rūpīgi izvēlējies, kā izgreznot savu eņģeli. Kaut gan materiāli bijuši visiem vienādi, katrs darbiņš iznācis citādāks. Tagad tie visi redzami pie zāles griestiem. Kad bērni gatavos eņģeļus ieraudzījuši, sacījuši: «Re, mans eņģelis!». Viņi pamanījuši arī citu bērnu gatavotos.

«Parasti visi jau tā ir ļoti aizņemti un zāli dekorēju viena. Taču redzu, ka kopīgi padarītajam darbam ir cita vērtība. Svētkus taču arī visi svinēsim kopā!» secināja Inga. Viņa pateicas Leldei, Madarai, Amandai, Alisei, Lainei, Dainai un priecājas par lielisko sadarbību, kas vēl turpināsies.

Diāna Siliņa,
Foto no jauniešu domes albuma

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.12.10.ruki_un_engeli_kurzemite.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki