Trīspusēja tikšanās

3. XII pēcpusdienā «Līkajā muižā» notika trīspusēja tikšanās: no pašvaldības puses piedalījās domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns, izpilddirektore Inga Ralle un projektu koordinatore Inga Pučure, no vidusskolas — vienpadsmit 8.–11. klašu audzēkņi, no Kurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra — sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane.

Apspriedes tēma — sadarbība, NVO loma novadā un jauniešu idejas pašu dzīves dažādošanai un pilnveidošanai.

Kā uzsvēra I. Ralle, jau drīzumā būs izremontēta telpa Dundagas tautas namā, kur jauniešiem pulcēties, darboties, tāpēc jo aktuālāks jautājums ir par idejām, kuras īstenot.

Projektu koordinatore Inga Pučure aicināja jauniešus ar saviem priekšlikumiem vērsties pie viņas vai jaunatnes un sporta dzīves koordinatores Aigas Ūdres. Noskaidrojās, ka jaunieši vidusskolā ne vienmēr saņem viņiem adresēto informāciju. Tāpēc I. Pučure rosināja jauniešus — aktīvus sociālo tīklu apmeklētājus un lietotājus — izveidot savu, atsevišķu Dundagas novada jauniešu interneta vietni. Tas ļautu bez pastarpinājuma komunicēt, arī uzdot jautājumus pieaugušajiem un saņemt atbildes, savukārt pašvaldības speciālisti tieši tur varētu paziņot par dažādu projektu un konkursu iespējām, ko mūsdienās bagātīgi piedāvā dažādas Eiropas Savienības struktūras.

Tikšanās gaitā izskanēja arī konkrētas domas un ierosinājumi, kā vajadzība labiekārtot hokeja laukumu pie vidusskolas, un lielākais sapnis — varbūt brezenta jumts, kas ievērojami atvieglotu laukuma kopšanu. Domes priekšsēdētājs vairākkārt pieminēja fiziskās aktivitātes un īpaši BMX trasi, kuras būvniecības priekšdarbi iesākušies, bet nez kāpēc apsīkuši.

I. Pekmani interesēja, cik daudz novada NVO raksta projektus, un saņēma vadītāju konkrētas atbildes. Iedzīvotāji ir rosīgi, savukārt speciālisti vajadzības gadījumā viņiem piepalīdz. I. Pekmane secināja, ka nelielos novados šīs lietas acīmredot notiek raitāk.

I. Pučure jautāja vidusskolas audzēkņiem, vai tuvākajā nākotnē būtu lietderīgi rīkot tikšanās ar uzņēmējiem, kas pastāstītu, kā viņi sākuši biznesu, ar kādām grūtībām saskārušies, varbūt piedāvātu kādu prakses vietu, paskaidrotu, kas ir nodoklis un kāpēc ir izdevīgi to valstij nomaksāt. Jaunieši atbildēja apstiprinoši.

Savukārt I, Pekmane rosināja padomāt, vai vidusskolai nedibināt savu fondu naudas piesaistei dažādu labu sapņu piepildīšanai, jo tīmekļa vidē populārajā projektā «Labie darbi» mazajiem lauku novadiem nupat jau ir grūti gūt atbalstu ideju īstenošanai.

Jaunieši ārpus savām dzimtajām sienām nebija sparīgi jautātāji, vien ieminējās, vai «pagasts» negribētu viņus uzaicināt pie sevis biežāk. Protams, tas jāliek aiz auss, jo, lai arī aizvien vairāk dzīvojam virtuālā realitātē, vēl joprojām ir svarīgi reizi pa reizei tikties vecmodīgi — klātienē, sevišķi, ja runa ir par saskarsmi starp dažādu paaudžu cilvēkiem, arī skolēniem un novada dzīves lēmējiem un veidotājiem.

Sanāksmes beigās izpilddirektore I. Ralle piebilda, ka nākamreiz līdzīga tikšanās varētu notikt novada jauniešu jaunajās mājās — tautas namā, kur viņi, jau iejūtoties saimnieku lomā, uzaicinātu ciemos pašvaldības pārstāvjus un citus ciemiņus. Tikai jāpadomā par darba kārtību — par apspriežamajiem jautājumiem.

Lai izdodas!

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2013.12.05.trispuseja_tiksanas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki