2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Latvieši, lībieši, labticīgie, vientieši, deputāti, uzņēmēji, bezdarbnieki, pensionāri, jaunieši… 4. II Dundagas pilī gaida visus, kas ir PAR — par labāku savstarpējo sapratni, sadarbību, vispār — par sakarīgāku dzīvi mūsu novadā.
  • Pārmaiņas un iespējas 2012. gadā. Jaunumi veselības aprūpē, mežsaimniecībā, novada bibliotēkās.
  • Briselē, Kolkā un Dundagā. Novada skolēnu piedzīvotais un sasniegumi ap gadumiju.
  • Būsim pazīstami: SIA «Kolkas ūdens»! Ikdienas darbi un lielais ūdenssaimniecības projekts.
  • Stradivari vijoles kopija — Megijai un Dundagas Mākslas un mūzikas skolai! Cilvēku atsaucība iemiesojas gluži taustāmā brīnumā.
  • Ziemassvētku kaujas pieminot. Varbūt vēl kādam glabājas ziņas par seno cīņu dalībniekiem — dundadzniekiem?
  • Vētra, ekogaisma un ārpasaulīgas skaņas. Kolkasraga radošais nemiers.
  • «Zelts», ko rūsa un kodes nemaitā! Dzidras un Valentīna pusgadsimts.

No 12. janvāra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.01.10.2012._gada_janvara_pirmaja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki