2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Stihija dabā, bet ne cilvēku rīcībā. Plūdi veiksmīgi pārdzīvoti.
  • Mūs apceļo vairāk ārzemnieku. Atskats uz tūrismu pagājušajā gadā, ieskats nākotnē.
  • Iepazīsim pārsteigumu Dievu! Saruna Mazirbes mācītājmuižā.
  • Paveiktais uzliek pienākumus. Kubalu skola–muzejs pēc projekta.
  • Lībieši ir tādi labi cilvēki. Ventspilniece Milda Līdaka — simtgadīga lībiete no Košraga.
  • Ko pērn atnesis stārķis? Dzimtsarakstu nodaļā ielūkojoties.
  • Zeķes un cimdi, zilonīši un kafijas tasītes, maizes etiķetes un Ziemassvētku vecīši… Ražens gads Mazirbes bibliotēkā.

No 26. janvāra vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.01.24.2012._gada_janvara_otraja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki