Ābeču svētkos

31. I pirmklasnieki kopā ar audzinātājām Džeilu Dzalbi, Birutu Kinčiusu un mūzikas skolotāju Sandru Cirveli svinēja Ābeču svētkus.

Pirmklasnieki tiem bija gatavojušies — par to liecināja skaistā ābeču izstāde un skolēnu uzstāšanās. Kad ābece apgūta, katrs pirmklasnieks to izdaiļo, kā vien vēlas. Arī šajā izstādē vairāku ābeču vākus rotāja zīmētas vai no aplikācijām veidotas smaidīgas sejas, tādējādi šīs grāmatas cilvēciskojot. Īpaši izcēlās kāda salocīta ābece, kas bija novietota vertikāli un kurai bija mandarīna galva ar priecīgu seju un konfekšu rokas.

Svētki notika mūzikas kabinetā, un pirmklasnieku priekšnesumus uzmanīgi vēroja viņu mīļākās rotaļlietas, pārsvarā mīksti un pūkaini suņi, lāči un zaķi. Taču starp tiem pamanīju arī pa kādai mašīnai. Pirmklasnieki uzstājās no sirds: gan dziedāja, gan raksturoja dažus burtus, tos rādīdami citiem un veidodami vārdus. Viņi tika galā arī ar uzdevumu, pa burtam nosaucot skolotājas B. Kinčiusas izteiktos vārdus, tādējādi nopelnot iespēju izspēlēt «Sēdošo spēli». Skolotājas sauca darbības vārdus, kas sākās ar burtu «s», un pirmklasnieki šīs darbības attēloja: sēdēja, stāvēja, smaidīja, smējās, sanēja, sauļojās un sildīja. Grūtāk klājās, saprotot, kā pašiem sastāties, lai izveidotu skolotājas B. Kinčiusas nosauktos drukātos burtus, taču arī to skolēni paveica. Te nozīmīga bija spēja vienoties par vadītāju un uzticēties viņam, nevis katram pašam gribēt vadīt pārējos.

Visus gaidīja pārsteigums — Burtu meitiņas jeb nomaskējušās skolotājas Vēsmas Frišenfeldes ierašanās. Krāsaina, ar lentām matos un burtiņiem pa visu apģērbu, viņa pārbaudīja, vai bērni tiešām pazīst burtus, un katram uzdāvināja sertifikātu, kas apliecināja, ka audzēknis izmācījies visus burtus, prot tos uzrakstīt un salasīt kopā. Pirmklasnieks Elvis Engelbergs pat zināja, kas ir sertifikāts!

Noslēgumā pirmklasnieki kopā ar skolotāju S. Cirveli gāja skolēnu iemīļotākajās rotaļās — «Piķamice» un «Bugi, bugi».

Aprunājoties ar 1. klašu skolēniem, noskaidroju, ka Ābeču svētki viņiem gājusi pie sirds. To jau varēja pamanīt arī pasākumā. 1.a klases skolēni Megija Helēna Bandere un E. Engelbergs ļoti priecājās par iespēju svētkos dziedāt, Megijai Helēnai vissaistošākā šķita «Sēdošā rotaļa», bet Elvim — «Bugi, bugi». 1.b klases skolniekiem Annijai Paulai Heibergai un Arnoldam Bergmanim vislabāk patika ābeču izstāde un noslēguma rotaļas. Annijai Paulai būtiski likās saņemt arī sertifikātu.

Ābeču svētki ir beigušies, tagad pienācis laiks nopietnai lasīšanai. Lai visiem pirmklasniekiem prieks atklāt valdzinošo grāmatu pasauli!

Diānas Siliņas teksts un foto

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.02.02.abecu_svetki.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki