Kļūsim par līderiem pašu dēļ!

Talsos jau vairāk nekā 10 gadus darbojas Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs (ZKNVOAC) — organizācija, kuras mērķis ir stiprināt un attīstīt pilsonisko sabiedrību novadā un Latvijā. Pēdējos gados centra darbība arvien vairāk paplašinās, un arī šogad ZKNVOAC īsteno projektu Kurzemes organizācijām, lielāko uzmanību pievēršot tieši Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada nevalstiskajām organizācijām.

Ar Eiropas sociālā fonda un Talsu novada atbalstu ZKNVOAC šogad īstenojamā projektā «Mēs Kurzemei» ne tikai izstrādās savu attīstības stratēģiju 2013.–2020. gadam, bet arī izveidos īpašu mācību programmu, lai spēcinātu Ziemeļkurzemes novadu NVO pārstāvju līderprasmes un zināšanas, lai cilvēki mācētu aizstāvēt savas intereses un attīstīt sociālo dialogu, pirmām kārtām jau pašvaldību līmenī.

Uz pavasara pusi apzināsim aktīvākos Kurzemes NVO līderus, kā arī sabiedriski un pilsoniski aktīvos iedzīvotājus, kas vēlēsies piedalīties līdera prasmju attīstības mācību programmā. Bezmaksas 10 dienu mācību ciklā praktiski aplūkosim gan tādas tēmas kā līdzdalības veidi politikas īstenošanā, gan sabiedrisko attiecību veidošanas, komunikācijas un prezentācijas prasmes, gan grupu darba vadīšanas metodikas, kā arī argumentāciju, konfliktu risināšanas prasmes u.c.

Šīs aktivitātes ZKNVOAC apzināti īsteno laikā, kad vairāk kā jebkad runā par politiku, taisnīgumu, par vajadzību rīkoties pašiem. Tomēr bieži vien runas nepārvēršas darbos tikai tāpēc, ka daudzi no runātājiem nemaz nezina, kā aizstāvēt savas intereses, kā iesaistīties savas dzīvesvietas sabiedriski pilsoniskajās, pat politiskajās norisēs, kā rīkoties, lai acīm redzamo netaisnību likvidētu, kā veicināt jēgpilnu dialogu ar pašu ievēlētajiem deputātiem.

Projekta noslēgumā paredzēta arī konference sociālās partnerības veidošanai Kurzemē jeb konkrētu priekšlikumu meklēšana, lai Kurzemē dažādās pastāvošās pilsoniski aktīvās izpausmes — iedzīvotāju ierosmes, pašvaldību darbs un plānošanas reģiona darbība — kļūtu efektīvākas, lai sadarbība kļūtu ciešāka, cilvēciskāka un labā nozīmē vienkāršāka, lai viss Kurzemes reģions attīstītos pēc iespējas labāk.

Inese Siliņa,
«Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» projekta «Mēs Kurzemei» vadītāja, publicitātes un informācijas aprites eksperte, mob.tālr. 29811722, epasts inese.silina@zkcentrs.lv; www.zkcentrs.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.02.14.klusim_par_lideriem_pasu_del.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki