Projektu konkurss

VAS «Latvijas Hipotēku un zemes banka» Klientu klubs «Mēs paši» izsludina projektu konkursu, aicinot piedalīties ikvienu — fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapas un ieteikumi to aizpildīšanai: www.hipo.lv, pieteikumi jāiesniedz līdz 30. IV.

Projektu konkursa mērķis ir, īstenojot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Konkursa līdzekļus var piešķirt projektiem, kas:

  • saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
  • vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
  • sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildu sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
  • paredz izglītošanu un apmācības, kas veicina pašnodarbinātību un profesionālo orientāciju.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta īstenošanai — līdz Ls 400.

Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas filiālēs/norēķinu grupās personīgi vai sūtot pa pastu:

  • Ventspils filiāle: Andreja iela 6, Ventspils, LV-3601;
  • Talsu norēķinu grupa: Lielā iela 18, Talsi, LV-3201;
  • Kuldīgas norēķinu grupa: Smilšu iela 24, Kuldīga, LV-3300.

Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.03.02.mes_pasi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki