«Līvlist» — 40!

Lībiešu ansamblis «Līvlist» 3. III Rīgā, «AVE SOL» koncertzālē, svinēja 40 gadu jubileju.

Dziesmotā ceļa atceres koncertam bija dots nosaukums «Līvlist stāsts». Atceroties ansambļa dibināšanu 1972. gadā, Pētera Damberga dzejoli pirmās diriģentes Dzidras Kļaviņas piemiņai nolasīja aktrise Rasma Garne. Trīsdesmit piecus gadus ansambļa muzikālais vadītājs un komponists bijis Dzintars Kļaviņš, nenogurstoši gādājot, lai repertuārā vienmēr skanētu lībiešu dziesmas, lai lībiešu muzikālais mantojums kļūtu par Latvijas nacionālā mantojuma neiztrūkstošu sastāvdaļu. Tādēļ arī lielākā daļa ansambļa jubilejas koncertā dziedāto dziesmu bija Dzintara Kļaviņa komponētas vai apdarinātas.

Vakara gaitā pieminēja ansambļa lībiešu valodas skolotājus — Pēteri Dambergu, Paulīni Kļaviņu, Oskaru Staltu, Valdu Mariju Šuvcāni, Zoju Sīli, kā arī ansambļa ilggadējās vecākās Emmu Ērenštreiti, Ausmu Liepu un Z. Sīli.

Saistošo muzikālo stāstu par ansambļa gaitām daudzu garu garumā papildināja fotomontāža un videoieraksts ar Dz. Kļaviņa izglītojošo stāstījumu par lībiešu muzikālo mantojumu. Nobeigumā ansamblis kopā ar visiem klātesošajiem nodziedāja «Pūt, vējiņi!» lībisko variantu «Pugō, tūļ!».

Rīgas Domes pārstāvji uzteica ansambļa «Līvlist» darbību un apbalvoja ar «Atzinības rakstu» par ilggadēju darbu lībiešu tradīciju kopšanā. Ansambli sirsnīgi sveica lībiešu sabiedrisko organizāciju vadītāji un pārstāvji, Ikšķiles jauniešu koris «Loja» ar aizrautīgi nodziedāto meteņu dziesmu «Vastalova». Izjusti veltījumu ansamblim jubilejā nodziedāja bijušais ansambļa dalībnieks, dziedātājs Andris Daņiļenko.

Kopš 2005. gada ansambli vada Valdis Zeltkalns. Diriģents lielas pūles velta ansambļa a cappella dziedāšanas stila izkopšanai. Jubilejas gadā ansamblī ir 14 dalībnieku, no kuriem kopš ansambļa pirmās dienas dzied Ēdroma Velde, Zoja Sīle un Jēkabs Raipulis.

Baiba Šuvcāne

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.03.06.livlist.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki