Mācības NVO līderiem

Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs (ZKNVOAC) līdz 16. IV aicina Kurzemes NVO līderus pieteikties bezmaksas 10 nodarbību mācību programmai, aizpildot elektronisku pieteikuma anketa interneta lapā www.zkcentrs.lv. Mācību mērķis ir stiprināt NVO cilvēkresursus, uzlabot to līderprasmes un veicināt spēju līdzdarboties un attīstīt sociālo dialogu Kurzemē.

ESF Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsu novads

Mācības notiks Talsos reizi nedēļā. Pirmā nodarbība 27. IV. Katra nodarbība paredzēta atsevišķu NVO līderu īpašību un zināšanu izkopšanai, izmantojot gan teoriju, gan praktiskus treniņus, sākot no psiholoģisko īpašību attīstīšanas, prezentācijas prasmju izkopšanas un mediju treniņa, tālāk nostiprinot NVO vadības juridiskās un praktiskās zināšanas un beidzot ar praktisku treniņu pašvaldības darba iepazīšanā un valdības apmeklējumā (skat. mācību programmu vai www.zkcentrs.lv). Mācību programmas lektori ir savas nozares eksperti un praktiķi ar spēcīgu akadēmisko izglītību un pieredzi savā darbības jomā.

Dalībniekiem jābūt gataviem ierasties uz visām 10 nodarbībām. Pieteikties aicināti arī tie, kas pašlaik nav NVO līderi, bet vēlas uzlabot savu dzīves vidi, iesaistoties esošās vai radot jaunas NVO.

Maksimālais mācību dalībnieku skaits ir 20. Ja pieteikumu būs vairāk, dalībniekus atlasīs balstoties uz pieteikuma anketā norādīto motivāciju un iespējami lielāko ieguvumu gan konkrētajai personai, gan arī tās pārstāvētajai NVO. Visiem mācību kandidātiem atbildēs līdz 20. IV.

Pēc mācībām dalībniekus lūgs sniegt arī savu viedokli par mācību programmu, lai ZKNVOAC to varētu izstrādāt kā neformālās izglītības programmu, ko savā darbā turpmāk varēs izmantot arī citas organizācijas.

Šīs mācības Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs rīko projektā Mēs Kurzemei, kuru ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% Talsu novada dome. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Neskaidro jautāt projekta vadītājai Inesei Siliņa pa e-pastu inese.silina@zkcentrs.lv vai mobilo tālruni 29811722.

Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, projekta Mēs Kurzemei vadītāja, publicitātes un informācijas aprites eksperte

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.04.macibas_nvo_lideriem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki