Projektu iesniedzējiem

ezf_logo.jpg elfla.jpg

20. aprīlī biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» aicina potenciālos projektu iesniedzējus uz informatīviem semināriem:

  • plkst. 09.00 Attīstības un plānošanas nodaļa telpās Dundagas pilī, Pils ielā 14;
  • plkst. 14.00 Ugāles pagasta pārvaldes zālē.

Ance Remesa, biedrības koordinatore tel.28646518
Māra Zadiņa, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) administratīvā vadītāja tel. 26194609

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.13.projektu_iesniedzejiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki