Sabiedriskā kārtība

Iepazīstinām ar darbu pagājušajā gadā. Dažos gadījumos dati salīdzināti ar aizpērnajiem rādītājiem.

Pagājušajā gadā. 2011. gadā Valsts policijai nodota informācija 24 gadījumos. Konstatēti 16 nepilngadīgu personu smēķēšanas un alkohola lietošanas gadījumi. Sadarbībā ar novada Bāriņtiesu un Sociālo dienestu apsekotas 36 adreses. Dzīvesvietās vai atskurbtuvē nogādātas 17 personas alkohola reibumā, kas nespēja patstāvīgi pārvietoties. Sniegta palīdzība citiem speciālajiem dienestiem, kā Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, — kopumā 12 gadījumos. Par dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem novada Administratīvā komisija izskatījusi 29 lietas.

Pērnais gads salīdzinājumā ar aizpērno. 2011. gadā notikumu žurnālā reģistrēti 231 informācijas gadījums, 2010. gadā — 179. 2011. gadā Valsts policijas Ceļu policijai nodotas 9 personas, kas vadījušas transportlīdzekļus alkohola reibumā vai kā citādi pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus, bet 2010. gadā — 16 personas. Sadarbībā ar Valsts policijas kārtības policijas un Ceļu policijas darbiniekiem 2011. gadā noticis 31 reids, 2010. gadā — 51. Administratīvie pārkāpuma protokoli par dažādiem administratīviem pārkāpumiem 2011. gadā sastādīti 67 personām, savukārt 2010. gadā — 56 personām. 2011. gadā saņemti 11 iesniegumi, uz kuriem atbildēts, bet 2010. gadā — 20. Patruļstundu skaits 2011. gadā bija 665, bet 2010. gadā — 637.

Novada dome un pašvaldības policija pateicas uzņēmējiem Naurim Freimutam un Aldim Anzenavam par iespēju iegādāties videonovērošanas iekārtu. Tā uzstādīta Dundagas pašvaldības policijas dienesta automašīnā.

Jānis Simsons, pašvaldības policijas inspektors

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.13.sabiedriska_kartiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki