2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Neizmantotās rezerves. Sākot ar galvu un beidzot ar rokām.
  • Bibliotēkas, pils, saieta vietas… Attīstības programmā kultūra.
  • Vienīgie no pusmiljona. Mūsējie — Austrālijā!
  • Kas darāms, šodien jāpadar: / Kas zin, vai rīt vairs paspēt var!» Kubalu skolas–muzeja krājumos ielūkojoties.
  • Par dažādām dāvanām domājot. Pārdomas pēc starpkonfesionāliem bērnu svētkiem Otrajās Lieldienās Dundagas baptistu baznīcā.
  • Skolai vajag vecāku atbalstu! Trīs atziņas pēc vecāku dienas vidusskolā.
  • Ragu mūzika un brašs ventspilnieks. Irmgardes Cerbahas jaunības atmiņas.
  • Atslēga no durvīm, aiz kurām ir nauda. Divi konkursi pašu labumam.

No 19. aprīļa vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.17.2012._gada_aprila_otraja_numura_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki