Platību maksājumi

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 10. IV līdz 15. V pieņem iesniegumus platību maksājumiem 2012. gadam.

Tiem lauksaimniekiem, kas pirmo reizi vēlas pieteikties platību maksājumu saņemšanai, jāreģistrējas kā LAD klientiem LAD Ziemeļkurzemes Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (ZRLP) Talsos, Dundagas ielā 4, Klientu apkalpošanas daļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Lai izgatavotu jaunas lauku bloku kartes, vajag zemes robežu plānu.

Tiem platību maksājumu pieteicējiem, kas nesaņēma sagatavotās lauku bloku kartes Dundagā, kartes un «Informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2012. gadā» var saņemt LAD ZRLP Talsos.

Aizpildīts iesniegums un lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2012. gada 15. V. Dokumentus pieņems arī līdz 11. VI, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu par katru nokavēto darba dienu.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Sīkāka informācija par sistēmu un tās lietošanu, kā arī 2012. gada platību maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumi atrodami LAD interneta lapas www.lad.gov.lv sadaļā «Tiešie maksājumi».

Sagatavoja Ilze Šteine

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.19.platibu_maksajumi.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki