Ēzelīša Ī-ā dzimšanas dienā

18. IV bērnudārzā «Kurzemīte» svinēja Ēzelīša I-ā sportisku jubileju.

Kad tur ierados, satiku gan dzeltenu Zaķi, gan lecīgu Tīģeri, gan pašu jubilāru, kas aicināja bērnus darboties ar lielo izpletni, — mazajiem ļoti patika! Vēlāk zālē šiem varoņiem piepulcējās pats Vinnijs Pūks, gudrā Pūce un rosīgais Sivēns. Bet, kamēr viņus gaidīja, Ēzelītis I-ā parādīja pāris savas dzimšanas dienas dāvanu: saules stariņu asti un vilnas bizes asti ziemai. Tās viņam bija pagatavojuši bērni. Beigās jau atradās arī visu meklētā viņa īstā aste. Tā kā bija dzimšanas diena, katra grupiņa līdzi saņēma kasti ar saldējumu. Jāatzīst, ka Ēzelītis šajā dienā bija neparasti dzīvespriecīgs.

Kā bija pamanījusi bērnudārza vadītāja Ilona Onzule un audzinātāja Irina Seržante, bērniem pasākums ļoti patika.

Pasākuma idejas autore ir audzinātāja Inta Grīnīte. Viņa pastāstīja, ka sešgadīgajiem katru gadu Talsos notiek sporta svētki, par kuriem bērni ir sajūsmā. Inta nodomājusi, kāpēc gan šādus svētkus nesarīkot tepat. Apspriežoties ar vecākiem, radusies doma to izdarīt, lai bērniem un audzinātājām ir gan sporta diena, gan svētki. Bērnudārzā ir 6 grupiņas, tātad vajadzīgas 6 stacijas, kur darboties, un katrā pa pieaugušajam. Tā radās ideja par Ēzelīša I-ā dzimšanas dienu, jo šajā pasakā darbojas pietiekami daudz varoņu. Inta uzsvēra, ka iepriekš grupās bērni gatavojušies — skatījušies multenīti par Vinniju Pūku, tāpat darinājuši Ēzelīša asti, lai to uzdāvinātu viņam dzimšanas dienā. Taču, kas īsti būs, nav zinājusi neviena audzinātāja. Visi sporta svētku rītā saņēmuši Septiņjūdžu meža karti ar stacijām, otrajā pusē bijuši atšifrējumi audzinātājām, lai viņas zinātu, kurā kabinetā būs katra stacija. Inta atzina, ka izdomāt jau var visu ko, bet vajadzīgi arī atbalstītāji, lai viss varētu notikt. «Jāpasaka tikai Ingai (Apškrūmai — Red.) — un viss notiek!» teica Inta. Tāpat viņa atzinīgi novērtēja citu kolēģu, kā arī vecāku — šoreiz Santas Sulas, Ēzelīša I-ā atveidotājas, un Līgas Enzeles, Vinnija Pūka tēlotājas, — atsaucību. Lai svētki patiešām būtu visiem, Inta bija izcepusi ļoti gardu tiramisu kūku, ar ko pacienāt kolēģes un iesaistītos vecākus.

Mūsu bērnudārzā radošums izpaužas dažādos brīnišķīgos pasākumos, bet šie sporta svētki varētu kļūt arī par tradīciju. Ejot lejā pa vienām no kāpnēm, tur sagaida pāris jauku, pelēku zaķu, kas izgriezti no finiera, uzzīmēti, izkrāsoti un vēl apšūti, pat ūsu netrūkst! Finieris ir vecāku sagādāts, bet zaķus darinājusi Alises Tīnas mamma Santa. Arī zāles griesti iepriecina ar krāsainām ligzdiņām, kur sēž zaķi un dažādi putni, un bērzu zari, izrotāti ar košām spalviņām. Tos veidojusi muzikālā audzinātāja Inga. Viņa teica, ka «balonu olas» kalpojušas jau ilgi un dažādos veidos: bijušas kā Lieldienu olas, ziedi, ogas un gaisa baloni izlaidumā.

Bērnudārza vadītāja izteica prieku par savām radošajām audzinātājām, piebilstot — tādi dullie jau tikai bērnudārzā var strādāt. Lai arī turpmāk «Kurzemītē» rosās radošs gars!

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.25.i-a_dzimumdiena.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki