Mūzikas īsziņas

18. IV Dundagas mākslas un mūzikas skolas komanda skolotājas Ingas Šmēdiņas vadībā saņēma atzinība srakstu par I vietu Ventspils reģiona mūzikas skolu audzēkņu konkursā «Dzirdi un zini!», kurā piedalījās 8 komandas. Mūsējos pārstāvēja Agnese Bērzkalne, Kristīne un Alise Ralles un Loreta Bergmane. Nopietni gatavojās arī Elīza Gerdiņa, diemžēl viņa saslima un netika. Kā atzina skolotāja, visi audzēkņi konkursam gatavojās ar lielu prieku, jo tāds mūzikas literatūrā notika pirmoreiz: tajā bija jāatpazīst skaņdarbi.

Paldies Dacei Treinovskai par muzikālā sveiciena sagatavošanu! Tāpat pateicība Kristai Ludevikai un viņas mammai par izlīdzēšanu, jo Krista pēdējā brīdī bija gatava braukt pārējiem līdzi uz konkursu, lai dejotu saslimušās Elīzas vietā.

24. IV Dundagas vidusskolas jauktais koris skolotājas Daces Šmites vadībā Kurzemes reģiona skates 2. kārtā, kurā piedalījās 16 kori, ieguva I pakāpes diplomu. Maijā koris dosies uz II Latvijas skolu jaukto koru salidojumu «Mēs lidosim!».

Diāna Siliņa

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.04.25.iszinas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki