19. V Kubalu skolas-muzeja nakts

39 verstis līdz Dižjūrai, jeb piedzīvojumi 1878. gadā Kurzemes beidzamajā galā. Pēc Māteru Jura apraksta «Desmit dienas Dundagā» motīviem.

1878. gadā pēc Dundagas pagasta vecākā Friča Adamoviča ielūguma Dundagā ciemojas «Baltijas Zemkopja» izdevējs Māteru Juris. Toreiz kopīgā izbraukumā ciemiņš, pagasta darbinieki, arī skolotājs Ernests Dinsbergs apmeklē pagasta ievērojamākās vietas.

Pieminot vēsturisko notikumu, piedāvājam Muzeju nakts ciemiņiem piedzīvot laika mirkļus 1878. gada Dundagas pagastā un, pārvietojoties ar divriteni, kopīgi sasniegt Dižjūru pie Mazirbes.

Ceļojums:

18.00 Kubeles skola.
Jasarikte ciemiņem domšen par šo jounlaik padāršan! Ar Dievpalīg!
18.50 Dundagas lielkunga Jaunpils.
Priekš sešiem gadiem izcēlusies skāde.
19.10 Dundagas pagasta nams (lietus gadījumā Dundagas pils).
Vēsturiskas kopbildes uzņemšana.
20.50 Šlīteres bāka.
Tikšanās ar bākas priekšnieka kungu.
21.50 Dižjūra pie Mazirbes.
Maz-Irves varonis.
22.20–23.30 Draudzīga uzņemšana Mazirbes Stūrīšu sētā.
Cienasts ar Dundagas pagasta jaunākām ziņām (1878. - 1874.).
Rotaļas ugunskura gaismā.

Pievienoties ceļotājiem var katrā pieturvietā (Dundagā pie Jaunpils vai pagasta nama, pie Šlīteres bākas un Mazirbē). Lai nenokavētu ceļojuma sākumu plkst. 18.00, pie Kubalu skolas – muzeja jāierodas laicīgi!

Par braucamrīka tehnisko stāvokli, mūsdienu Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu un nokļūšanu mājās dalībnieks atbild pats. Katrs dūšigs dundzniks stāv pats uz sēv. Nepilngadīgajiem dalībniekiem ir jābrauc pieaugušo pavadībā! Pa ceļam noderēs: laika apstākļiem piemērots apģērbs, lukturītis.

Uzziņa par pasākumu http://kubalmuz.lv, pieteikšanās līdz 19. V pusdienlaikam, norādot dalībnieku skaitu un plānoto pievienošanās vietu, kubalmuz@dundaga.lv.

Ivars Abajs

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.03.muzeju_nakts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki