2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

  • Lai «Sarma» mirdz! Ieskats Kolkas pensionāru padomes un ansambļa 15 gadu jubilejas ballē un sarunas ar gaviļniecēm.
  • Ko vēsta novada infrastruktūra? Ceļi un neceļi, energoapgāde, ūdensapgāde, centralizēta siltumapgāde un malka uz savu roku.
  • Pie mums, uz zemēm. Makšķernieki rosās, hokejisti uzvar, bibliotēka svin.
  • Dzīvi un mākslīgi krokodili, īsti aborigēni, ūdenspūķi mājdzīvnieku lomā. Kā reiz dziedāja trimdas letiņi? «Australī, Australī, dienvidzeme tālā…»
  • Lai mirdzētu kā dārgakmens un lai bites neizspietotu. Janīna Kursīte par duņdžiņiem, par lībiešiem, par mums.
  • Ēzelīša Ī–ā dzimšanas dienā. Vērojumi bērnudārza «Kurzemīte» svētkos.
  • Panākumu kokteilis. Teicamas sekmes skatēs Kolkas, Dundagas un vidusskolas korim, konkursā — Dundagas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu komandai.
  • 1878. gads «Kurzemes beidzamajā galā». Kubalu skola–muzejs aicina izbaudīt muzeju nakti 19. V, paceļojot realitātē un … laikā.
  • Maisi, vākumi, sapostas vietas. Kā smejies, nav lielu un mazu talku…
  • Zemkopjiem un mežkopjiem. Izdevības, kuras nevajag laist gar degunu.

No 10. maija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.08.2012._gada_maija_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki