Sabiedriskā kārtība

Gada pirmajos četros mēnešos notikumu žurnālā pavisam reģistrēti 99 ieraksti.

01.01.2012. plkst. 01.40 saņemta informācija, ka Dundagas centrā izcēlies kautiņš, kura iznākumā — divi cietušie. Tie nogādāti Talsu slimnīcā. Vai tiešām tā bija jāiesākas jaunajam gadam?

09.03. Dundagas tirgus laukumā sapulcējušies jaunieši lietoja alkoholu un traucēja garāmgājējiem. Jauniešiem paskaidrots, ka sabiedriskā vietā alkoholu lietot aizliegts. Pretī saņemti draudi par «nepatikšanām policistam» un pretenzijas, ka Dundagā nav vietas, kur jauniešiem pulcēties. Jauniešiem paskaidrots, ka alkoholu var lietot savā dzīvesvietā. Jaunieši pārtrauca lietot alkoholu un aizgāja. Vēlāk patrulējot, jaunieši Dundagas centrā sastapti atkārtoti — jau agresīvi un skaļi uzvedoties. Sarunā ar dažiem no viņiem izraisījās konflikts, jaunieši atkal draudēja policistam ar «nepatikšanām». Pēc asām pārrunām jaunieši izklīda. Par konfliktu uzsākta administratīvā lietvedība. Šie jaunieši ir dundadznieki un visiem pazīstami. Atbildīgi ir arī vecāki, kas nav saviem bērniem iemācījuši elementārās sabiedriskās kārtības normas. Pēc viņu «tusēšanās» vienmēr paliek piedrazota «atpūtas vieta», kas citiem jāsatīra.

15.03. saņemta informācija, ka bez īpašnieka ziņas metāllūžņu uzpirkšanas punktā nodota automašīna. Īpašnieki, nopietni padomājiet, kam uzticēt savu spēkratu!

28.04., patrulējot Dundagā pa Pils ielu, pamanīts velosipēdists, kas braucamo vadīja nestabili, līkumojot pa ielas braucamo daļu. Braucējs apturēts. Pārbaudot ar alkometru, izelpā konstatētas 2,78 promiles alkohola. Šis velosipēdists ar savu rīcību apdraudēja gan sevi, gan citus transportlīdzekļu vadītājus. Arī velosipēdists ir transportlīdzekļa vadītājs. Tā kā arī mūsu novadā ļoti bieži velosipēdisti neievēro velosipēda vadīšanas noteikumus, kā arī brauc alkohola reibumā, ieskatīsimies atbilstošā Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) sadaļā!

Transportlīdzeklis — ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora.

Vadītājam aizliegts: vadīt transportlīdzekli vai mācīt vadīt transportlīdzekli citai personai, kurai nav atbilstīgas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, atrodoties alkoholisko dzērienu (alkohola daudzums vadītāja organismā nedrīkst radīt tādu alkohola koncentrāciju asinīs, kas sasniedz 0,5 promiles, vai tai atbilstīgu koncentrāciju citās bioloģiskās vidēs) vai narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Velosipēds — transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku (izņemot invalīdu ratiņus). Velosipēds var būt aprīkots ar elektromotoru, kura jauda nav lielāka par 0,25 kW .

Prasības velosipēdu vadītājiem

Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali atļauts personām, kas nav jaunākas par 12 gadiem. Velosipēda vadītājam jābūt klāt velosipēda, mopēda vai jebkura mehāniskā transportlīdzekļa vadītāja apliecībai, kas pēc Ceļu satiksmes noteikumu 35. punktā minētās amatpersonas (t.i., policijas darbinieka, robežsarga (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā)) pieprasījuma jāiedod pārbaudei [2, p.217].

Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi vai nomali pilngadīgas personas pavadībā atļauts bērniem, kas nav jaunāki par septiņiem gadiem. Bērniem šajā gadījumā jālieto aizsprādzēta aizsargķivere. Dzīvojamās zonās un daudzdzīvokļu namu pagalmos bērniem neatkarīgi no to vecuma braukt ar velosipēdu atļauts patstāvīgi [2, p.218].

Braucot pa brauktuvi vai ceļa nomali diennakts tumšajā laikā neapgaismotos ceļa posmos vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem: priekšpusē — baltu, aizmugurē — sarkanu, abos sānos (riteņu spieķos) — diviem oranžiem (dzelteniem).

Velosipēdu un mopēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā iespējami tuvāk brauktuves labajai malai. Netraucējot gājējus, atļauts braukt pa ceļa nomali, bet velosipēdu vadītājiem — arī pa ietvi. Pilnīgāku informāciju varat iegūt, izlasot «Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem» grāmatā «Ceļu satiksmes noteikumi».

Aplūkojamajā laika posmā Valsts policijai un Talsu rajona tiesai pēc piekritības nodotas 10 lietas. Valsts policijas (VP) Ceļu policijai nodotas 3 personas, kas vadījušas transportlīdzekļus alkohola reibumā vai kā citādi pārkāpuši CSN. Viens transportlīdzekļa vadītājs, pametot savu spēkratu, aizbēga no notikuma vietas. Kā konstatēt, ka transportlīdzekļa vadītājs ir alkohola reibumā? Protams, tikai apturot, bet šāda policijas rīcība izraisa CSN pārkāpēju neapmierinātību, jo policists pārtrauc viņu «raļļošanu». 20 reidos pieaicināti gan VP kārtības policijas, gan Ceļu policijas darbinieki.

Saņemti, izskatīti un pēc piekritības nosūtīti 10 iesniegumi par dažādiem notikumiem. Pieņemti 35 paskaidrojumi, uz vietas atrisināti 4 konflikti. Sniegta palīdzība sadarbībā ar sociālo dienestu, bāriņtiesu un citiem dienestiem 14 gadījumos. Notikušas 2 apsekošanas un citas darbības ar VP Kurzemes RP Talsu iecirkņa darbiniekiem. Trīs reizes pašvaldības policija dažādi palīdzējusi iedzīvotājiem. Atrasti un īpašniekiem atdoti 2 velosipēdi. Dundagas novada skolās 4 reizes ar audzēkņiem noturētas audzinošas pārrunas.

Administratīvie pārkāpuma protokoli par dažādiem administratīviem pārkāpumiem sastādīti 13 personām. Par alkoholu lietošanu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 171. p. 1. un 2. d. sastādīti 8 protokoli, pēc LAPK 167. p., sīkais huligānisms — 1 protokols, pēc LAPK 202. p., nepatiesa speciālo dienestu izsaukšana — 1 protokols, pēc LAPK 172. p. 3. d. par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā, tā ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai — 1 protokols, pēc LAPK 42.1p. 4. d. par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais — 4 protokoli, izteikti divi brīdinājumi par īpašumam piegulošās teritorijas nesakārtošanu un līguma nenoslēgšanu par atkritumu savākšanu. Dzīvesvietās vai atskurbtuvē nogādātas personas 8 alkohola reibumā, kas nespēj patstāvīgi pārvietoties.

Vēlos pateikt paldies tiem iedzīvotājiem, kas aktīvi informē par dažādiem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, jo viņu līdzdalība palīdz labāk nodrošināt sabiedrisko kārtību, kurā ieinteresēti visi saprātīgie cilvēki.

Jānis Simsons, Dundagas novada pašvaldības policijas inspektors

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.14.sabiedriska_kartiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki