Mazirbes bibliotēkā

12. V Mazirbes bibliotēkā bija jauka tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni no Jelgavas.

Autore ļoti emocionāli runāja savu dzeju . Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdarbos. 2007. gadā ansamblis «Muiža» no Cēsīm šlāgeraptaujā iepazīstināja ar dziesmu «Kad man tevis nebūs» ar Rasmas Urtānes vārdiem. Šī dziesma kļuva par tā gada laureāti. Arī mēs visi kopā dziedājām šo un vēl citas dziesmas ar dzejnieces vārdiem.

Gandrīz trīs stundas pagāja nemanot. Viešņa, pamīšus lasot dzejoļus, iepazīstināja arī ar savu dzīves gājumu. Vēlāk sarunas turpinājās pavisam sirsnīgā gaisotnē pie kafijas.

Izmantojām iespēju iegādāties arī Rasmas Urtānes jaunākos dzejoļu krājumus — «Pērkones ziedā» un «Kastaņu sniegs». Bibliotēka saņēma dāvanā dzejas krājumu ar autores autogrāfu un novēlējumu. Vēl joprojām vairākas dienas pēc tikšanās dzīvojam atmiņās par emocionālo un sirsnīgo tikšanos ar atraktīvo un interesanto dzejnieci.

Sniedze Švāģere

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.18.mazirbes_biblioteka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki