Peldēties atļauts!

Kolkas peldvietas ūdens ilglaicīgās kvalitātes novērtējums 2008.–2011.g. (pēc direktīvas 2006/7/EK kritērijiem)- Izcils!

Veselības inspekcija informē, ka Kolkas peldvietas ūdens kvalitāte pēc izmeklētajiem rādītājiem un vizuālās pārbaudes paraugu ņemšanas vietā atbilst 06.07.2010. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tā bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti: Peldēties atļauts!

Lejuplādēt peldūdens testēšanas pārskatu

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.21.peldeties_atlauts.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki