Kolkas «Skolas Vēstīs»

Iznācis Kolkas pamatskolas izdevuma 3., mācību gada noslēdzošais numurs.

Avīzīte iesākas ar ieskatu izlaidumklasē — audzinātājas Aijas Valciņas un absolventu atziņām. Kādam vislabāk atmiņā paliks bioloģijas, kādam — sporta stundas, vēl citiem — ekskursijas, talkas un nedarbi.

Īsziņās vēstīts, ka skola un tās izglītības programma akreditēta nākamajiem 6 gadiem, ka nākamgad skolas solā gatavi sēsties 15 jauni skolēni un ka nesekmīgos gaida 2 nedēļas ilgs pagarinātais mācību gads. (Tā runā, ka tad būšot foršs laiciņš. — Red.)

Uzzinām, ka Lielajā talkā skolēni piedalījušies atkritumu vākšanas konkursā, bet 17. V visi, kas glābuši dzīvos kokus jeb vākuši makulatūru, apmeklējuši atkritumu šķirošanas poligonu «Janvāri» un noslēguma pasākumu svinējuši «Laumu» dabas parkā.

23. V pa 2–3 skolēniem no dažādām klasēm piedalījušies veloorientēšanās sacensībās «Velo gurķis 2012».

Sirsnīgus vārdus bijušajai skolai, reizē apcerot vecāku un skolas sadarbību, velta pamatskolas absolvente un nu jau absolventu māmiņa Olita Kalna.

Iespaidu pārpilni no VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestra festivāla Jelgavā pārbraukuši Kolkas pamatskolas orķestra dalībnieki ar II pakāpes diplomu kabatā.

54 skolēni iesūtījuši jaunrades darbus konkursam, izpaužoties tēmās «Saltkurpji» un «Bažu Ansis». Tie visi nonākuši Lībiešu kultūras centrā pie tās vadītājas Gundegas Blumbergas. Aizvadītajā mācību gadā skolā darbojusies Lībiešu interešu grupa — skolēni no 2., 4. un 5. klases. Grupa iepazinusies ar ciema mājām, to vēsturi, svinējusi gadskārtu ieražu svētkus, ievērojot senās tradīcijas, ciemojusies vietējā Līvu centrā un tikusies ar novadpētnieci Baibu Šuvcāni.

Kā ikvienu gadu skolā nosvinēta Ģimenes diena. Lībiešu interešu grupa pastāstījusi par lībiešu ciemiem, kustību pulciņš iepriecinājis ar deju «Auto», runas pulciņš rādījis leļļu teātri par Vinniju Pūku, skolas orķestris atskaņojis skaņdarbus un vokālais ansamblis veltījis dziesmas māmiņām un vecmāmiņām.

Vēl skola pateicas SIA «Līcis 93» Kolkas ceha vadītājai Regīnai Rūmniecei un ceha šoferiem par iespēju apmeklēt pasākumu «Laumu» dabas parkā un pūtēju orķestra festivālu Jelgavā.

Savukārt Grāmatu tārpiņš aicina salīmēt mācību grāmatas un sola grāmatas nākamajam mācību gadam pēc darba skolas labiekārtošanā.

Kolkas «Skolas Vēstis» pārlūkoja Alnis Auziņš

Discussion

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Avīzes numuru lasiet šeit! =)

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.05.29.kolkas_skolas_vestis.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki