Vides diena Kolkā

Kolkas pamatskolā mācību gada pēdējā diena ierasti notiek kā Vides diena. Aizvadītajā mācību gadā Kolkas ekoskolas audzēkņi bija pētījuši transporta tēmu, izspēlējuši to jaunrades darbos, apguvuši integrētās stundās. Arī 31. V transports un pārvietošanās valdīja tradicionālajā Vides dienas norises vietā — Kolkas ragā.

Visi skolas audzēkņi atbilstoši vecumam bija sadalījušies astoņās grupās, un viņus gaidīja spēku un apķērības pārbaude astoņos dažādos posteņos. Vispirms katra komanda iepazīstināja ar savu nosaukumu, devīzi un atklāja, cik spieķu jeb dalībnieku ir viņu ritenī. Piedalījās tādas komandas kā «Mazie ekomilži» (trešklasnieki), «Piecinieki» (ne jau par godu mammu un vecmāmiņu atmiņām par laikiem, kad piecinieks bija augstākais vērtējums, bet uzsverot savu piederību 5. klasei!), Zaļie zirņi (8. kl.) un «Nīgrie» (zinātāji teica, ka 9. klases nosaukumā izpaužoties saistība ar eksāmeniem skolā).

Attēli www.draugiem.lv galerijā.

Tad sākās pārbaudījumi. «Dragreiss» prasīja roku veiklību — aukliņā piesietu rotaļu auto vajadzēja pēc iespējas ātrāk pieripināt sev klāt! Savukārt Slīteres nacionālā parka speciāliste Ina Brauna lika noteikt dižkoku apkārtmēru un pie reizes arī sugas. Lai gan koki bija prasmīgi uzzīmēti, tas nenācās nemaz tik viegli, un noteikšanai īpaši viltīgs bija vītols.

«Brauciens ar dziesmu» pārbaudīja dalībnieku zināšanas tautas dziesmās un populārās dziesmās. No atsevišķiem vārdiem bija jāizveido pazīstamu dziesmu pirmās rindiņas. It kā vienkāršs uzdevums, jo kas tad nezina «Jūriņ prasa smalku tīklu» vai «Seši mazi bundzinieki», vai arī «Brauciet lēnām par tiltu, draugi!», taču daži starprezultāti izdevās ļoooti radoši, piemēram, «Jūriņ jāj un prasa». Viesturam Rēriham un Dzintrai Tauniņai piepalīdzot, dalībniekiem sekmējās sastādīt pareizos teikumus un pēc tam tos arī nodziedāt.

«Lido cauri!» postenī vajadzēja izmest lidojošo šķīvīti cauri vingrošanas aplim. Starplaikā, kad viena komanda jau bija beigusi šo pārbaudījumu, bet nākamā vēl kavējās, šeit spēkus izmēģināja arī šo rindiņu autors un bez iesildīšanās sasniedza 50 % rezultātu. Salīdzinājumam — posteņa vadītājai Mārītei Zandbergai veicās labāk, tāpēc cienījamo kolcinieci arī nofotografēju.

Pa ceļam uz liedagu «Velo pārbaudījumā» vajadzēja nobraukt pa laipu, izlīkumot astotnieku un, veikli pieliecoties, izbraukt zem latiņas. Pludmalē «Ātrāk un zaļāk!» postenī nepiekāpīgais sporta skolotājs Oskars Sproģis lika katrai grupai no gandrīz visiem tās dalībniekiem izveidot transporta līdzekli un ar to vienu no savējiem 10 metrus arī pārvietot! Pēc sekmīga uzdevuma bargais Oskars grupai paziņoja, ka tagad «transportlīdzeklim» jāpārvieto smagākais no savas komandas, jo tikai tā varot to «testēt»… Bet jaunajiem kolciniekiem arī tas bija pa spēkam.

«Auto neredzīgajiem» prasīja īpašas komandas darba prasmes, jo viens no bērniem aizsietām acīm lūkoja uzzīmēt kādu automašīnas sastāvdaļu, pārējiem skaļi klāstot, kā jāvada roka.

«Kājas gaisā, galvas zemē» bija medicīnisks pārbaudes postenis, te bija jāatbild uz jautājumiem, kā rīkoties dažādu traumu gadījumā, kā pareizi sniegt pirmo palīdzību, ko darīt un ko ne. Vēl stafetē vajadzēja pārvietot ūdens trauciņu, savienojot līdzsvara sajūtu un ātrumu. Visaizkustinošāk šo distanci veica pati mazākā grupa.

Pēc kopīgām pusdienojām izmantoju izdevību aprunāties ar SIA «Kolkasrags» rīkotājdirektoru Jāni Dambīti — kā viņi sagatavojušies jaunajam darba cēlienam?

«No putnu vērotājiem esam saņēmuši labas atsauksmes par ekogaismām. Gatavojoties tūrisma sezonai, esam izrakuši 60 cm dziļi smiltīs ieputināto Valdemāra solu. Liela pateicība Aigaram Keheram, ar kura palīdzību informācijas centra namiņam uzlikts jauns jumts, tāpat paldies par jaunajiem informācijas stendiem — divām dūmnama laivām.

7. VI, kad Igaunijas un Latvijas prezidenti viesosies mūsu piekrastē, man būs gods būt par gidu Kolkasragā. Cerams, ka tad te plīvos igauņu, latviešu un lībiešu karogi.

Vērojot šodienas pasākumu, liels paldies par ieguldīto darbu ekoskolas skolotājiem — direktorei Antrai Laukšteinei, vides izglītības koordinatorei Aijai Valciņai, visiem, visiem! Katru reizi pārsteidz bērnu radošā pieeja, pilnīgi atšķirīgie risinājumi. Pēc labi padarīta darba internāta bērni un vēl daži pamatskolas audzēkņi brauks ekskursijā uz Jelgavas autobusu rūpnīcu.

Visbeidzot, aicinu visus līgot 23. VI Kolkasragā! Vasara sākas, visiem vēlu dzīvesprieku, enerģiju, laipnību un viesmīlību!»

Tad jau bija kārta noslēguma apbalvošanai. Diplomus un piemiņas veltes ieguva daudzi skolēni — gan par šīs dienas veiksmēm, gan par ieinteresētību un lietpratību visā mācību gadā. Pirmoreiz mūžā no skolotājiem dzirdēju formulējumu «par optimālām sekmēm». Īsti mūsdienīgi, kas nezinātājam no malas atstāj plašas interpretācijas iespējas… «Spicākās» klases godu izpelnījās 8. klase un saņēma konfektēm pilnu ceļojošo kausu. Par «zaļāko» klasi sākumskolā kļuva 4.klase, savukārt 5.–9. klašu grupā — 7. klase. Kolkas lībiešu grupa bija sagādājusi gardas balvas bērniem par dalību konkursā par Bažu Ansi un saltkurpjiem.

Savukārt SIA «Kolkasrags» rīkotājdirektors Jānis Dambītis daudzo jaunrades darbu gūzmā par ekotransporta tēmu bija izraudzījies trīs apbalvojamos un to autorus: Māru Leitendorfu, Martu Sakniņu un Ievu Langzamu. Jāni īpaši bija sajūsminājusi mazās Ievas ideja — lidaparāts, kas lido, izmantojot pērkona un zibens enerģiju.

Lai pērkona, zibens, saules un vēja enerģija uzlādē lielus un mazus kolčiņus šovasar!

Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.06.04.vides_diena_kolka.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki