Ziņo izpilddirektors

Par paveikto un iecerēto stāsta izpilddirektors Mareks Griciks.

2. VI pašvaldību sporta spēlēs Valdemārpilī piedalījās abas mūsu pagasta komandas. Volejbolā Dundagas vīri izcīnīja 1. vietu, petankā kolcinieki — 2. vietu. Dome pateicas visiem dalībniekiem — Dundagas komandā Pēterim un Signei Aukmaņiem, Simonai Bernānei, Jānim Blūmentālam, Aldim Feltam, Kasparam Kristiņam, Matīsam Pētersonam, Oskaram Sproģim, Gatim Sudmalim, Tomam Šeptem, Andrim Švāģeram un Danai Vītolai; Kolkas komandā — Naurim Gleglu, Jānim un Mārcim Māguriem, Arnim Samoilovam un Maijai Vidmanei!

4. VI Kurzemes reģionālās enerģētikas un attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Signe Kajaka pilī vadīja semināru «Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana. Eiropas Savienības fondu līdzekļi ēku renovācijai». Piedalījās vairāki desmiti iedzīvotāju.

Dome ir atbalstījusi piedalīšanos Eiropas struktūrfondu projektos, kas paredz sporta stadionu rekonstrukciju Dundagā un Kolkā.

Notikusi meža cirsmu izsole, lai par iegūto naudu izremontētu vidusskolas 3. stāva gaiteni.

Uzvaras ielā Dundagā ielikti jauni apgaismes stabi.

Pilī 2. stāvā atjauno gaiteni un sanitāro mezglu.

Kolkas pagasta ūdenssaimniecības projektā divreiz bija izsludināts konkurss darbu veikšanai, diemžēl neviens nepieteicās. Esam vērsušies pie projekta autoriem, kā arī informējuši Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un lūguši padomu turpmākai rīcībai.

Mareku Griciku uzklausīja Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.06.13.zino_izpilddirektors.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki