Dzīvesprieks

Biedrībā «Asociācija «Dzīvesprieks»» audzēkņu uzņemšana jaunajam mācību gadam notiek 2012. gada 3. un 4. jūlijā.

Lūgums interesentiem iepriekš pieteikties!

Par «Dzīvesprieka» audzēkni var kļūt ikviens bārenis, bez vecāku gādības palicis jaunietis un jaunietis no disfunkcionālas ģimenes vecumā no 15 gadiem no visas Latvijas, ja viņš ir motivēts apgūt piedāvātās arodizglītības programmas — «Pavāra palīgs», «Palīgšuvējs», «Remontstrādnieks» — un vēlmi iesaistīties visās aktivitātēs. Uzturēšanās «Dzīvespriekā» ir brīvprātīga. Šogad uzņemam vēl 6 jauniešus šuvēju nozarē, 4 — pavāru nozarē un 5 — remontstrādnieku nozarē.

Profesionālās pamatizglītības programmas balstās uz teorētiskajām un praktiskajām mācībām. Praktiskās mācības notiek, sadarbojoties ar katras programmas partneriem biedrībā «Asociācija «Dzīvesprieks»» un uzņēmumos, izstrādājot un izgatavojot pašu produktus, ko pārdod galvenokārt Zviedrijā un Latvijā, kā arī veicot dažādus celtniecības, rekonstrukcijas un remontdarbus mūsu ēkām.

«Dzīvesprieka» izstrādātās sociālās rehabilitācijas programmas pamatprincipi ir balstīti uz drošas vides radīšanu un iespēju veidot stabilas attiecības. Programmu veido trīs savstarpēji saistītu programmu kopums: profesionālā izglītība, dzīves izglītība un individuālās izaugsmes programma.

«Dzīvespriekā» uzņem jauniešus:

 • ar atestātu par pamata izglītības iegūšanu;
 • bez atestāta, ar liecību;
 • ar nepabeigtu pamata izglītību.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • apliecība par iegūtu pamatizglītību vai liecība gadījumā, ja ir nepabeigta pamata izglītība;
 • sekmju izraksts;
 • raksturojums;
 • bērna medicīniskā karte jeb veselības vēsture;
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr.086/u – 99);
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena kopija; gadījumos ar speciālo izglītību — dokuments, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikušā statusu vai ģimenes sociālo statusu (lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopija vai lēmuma par ievietošanu valsts aprūpes iestādē kopija, vai vecāku miršanas apliecības kopija, vai trūcīgas ģimenes statusa apliecinoša izziņa;
 • pašvaldības sociālā darbinieka ģimenes dzīves apstākļu apsekošanas akts gadījumos, ja jaunietis nāk no ģimenes;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • pases kopija;
 • dzimšanas apliecības kopija;
 • 4 foto (3×4 cm);
 • sanitārā grāmatiņa — tikai pavāra palīgu apmācības programmas audzēkņiem.

Mājas lapa: www.dzivesprieks.lv

Tālruņi: 63155103; 29356500

Epasts: dzivesprieks@dzivesprieks.lv, liene@dzivesprieks.lv

Adrese: Aizupe, Vānes pag. Kandavas nov., LV-3131

«Dzīvesprieka» kolektīvs

tag>sveši_raksti palīdzība aprūpe}}

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.06.28.dzivesprieks.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki