Paldies par Jūras svētkiem!

Jūras svētki ir Kolkas ļaužu gada lielākie un skaistākie svētki, kuri šogad norisinājās 14. VII, sākot ar kuplo un atraktīvo svētku gājienu cauri ciemam, beidzot ar uguns šovu un nakts balli Kolkas ragā. Lai arī laika apstākļi nebija īpaši labvēlīgi, svētki izdevās! Mēs, svētku organizatoru komanda, — Inora, Dzintra, Evita, Aldis — sakām Lielu paldies visiem, kuri mūs atbalstīja un palīdzēja svētku veidošanā:

 • Kolkas pūtēju orķestrim, jauktajam korim, ansamblim «Laula», mazajiem dziedātājiem, Kandavas deju skolas audzēkņiem un «dullajām paulīnēm» — mūsu atraktīvajām līnijdejotājām;
 • Andai un Aināram Kostandām par svētbrīdi un lieliskā koncerta noorganizēšanu Kolkas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā;
 • Anetei Tauniņai, Mārim Podiņam, Inetai Ūpei, Marikai Zvirbulei, Olitai Kalnai, Baibai Dūdai un Andrim Priedem par aktīvu līdzdalību svētku veidošanā;
 • Aigai Ūdrei par sporta aktivitātēm;
 • Ilmāram Gleglu, Jānim Barkānam, Andrim Kojro ar palīgiem par saimniecisko darbu organizēšanu;
 • Dacei Tindenovskai un Ilonai Jostiņai par radošajām darbnīcām bērnu pludmalē;
 • Atraktīvajiem «kapteiņiem» — Dzintaram Tauniņam un Arnim Kravalim;
 • Aijai Valciņai par māksliniecisko noformējumu suvenīriem;
 • Ainai Bernānei un Līgai Apinei par skatuvju dekorēšanu;
 • Ilzei Šteinei par amatnieku tirdziņa un ēdinātāju organizēšanu;
 • Edgaram Kārklevalkam un Baibai Šuvcānei par interesanto un savdabīgo iespēju iepazīt Kolku;
 • Inesei Dāvidsonei par fotoreportāžu;
 • Rundšteinu ģimenei, Aigaram Keheram, Ērikam un Mārim Ļihačeviem, Guntim Otomeram ar komandu par braucošajiem, velkošajiem un peldošajiem spēkratiem;
 • Jānim Dambītim un SIA «Kolkasrags» darbiniekiem, Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas Slīteres biroja speciālistiem, Kolkas pamatskolas un PII «Rūķītis» kolektīviem, kempinga «Ūši» saimniecei Dženetai Marinskai, Līvu centra kolektīvam, «Jūras laivām», z/s «Strautiņi» un Armanda jātnieku klubam no Juglas par sadarbību;
 • brīvprātīgajiem jauniešiem un jautrajiem biologiem;
 • Jānim Simsonam par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu;
 • Ingai Pinkenai un Andrim Sproģim par medicīnisko atbalstu.

Vēlreiz Liels paldies arī sponsoriem un it visiem, kuri svētkos bija kopā ar mums gan domās, gan darbos, gan priekos, gan arī sīko neveiksmju brīžos! Mums visiem kopā izdevās!

Pasākuma rīkotāji

Discussion

, d.m.Y H:i, d.m.Y H:i

Paldies par svētkiem! Viss bija pārdomāts līdz pēdējam! Cerams, ka cīņai ar «vējdzirnavām» Jums pietiks spēka arī nākošgad un arī nākošgad Jūras svētkus varēs svinēt starp divām jūrām — Kolkas ragā, kā jau tas pienākas!

Didro par darāmu darbu teicis: «Labāk nodilt, nevis sarūsēt!»

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.07.19.paldies_par_juras_svetkiem.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki