2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...

 • Ieguldījumi novada attīstībā. Guntis Kārklevalks un Baiba Dūda par projektiem.
 • Lībiešu svinības. Atskats uz Līvu svētkiem 28. VII un Lībiešu tautas nama 73. dzimšanas dienu 4. VIII.
 • Kaln i augst līdz mākoņ māl, / Neredz tiem ne beigs, ne gāl. «Dun-dang» dejotāji — Alise Agnese Bāliņa, Aivars Freimanis un Mārīte Jurča — par «Eiropiādi» Padujā.
 • Dundadznieki — velomaratona «Barona taka» varoņi. Ar iespaidiem dalās Agnese Ziemele un Vilnis Iesalnieks.
 • Zemgales skaistajos dārzos, pie Ziemeļigaunijas ūdenskritumiem un dižakmeņiem, Zalcburgā un Landštūlē. Irinas Jānbergas un Ainas Pūliņas vasaras ceļojumu apraksti.
 • Dzīve kā rāma upe. Zeltkāznieki Ilga un Kārlis Vitmaņi stāsta par savu kopīgo mūžu.
 • Iepazīt Ņujorku un Jēzu. Neliels ieskats vasaras Bībeles skolā.
 • Atbalstīsim projektu «Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa»! Rosina Ruta Emerberga.
 • Urrā mednieku kolektīvam «Dundaga» un diviem Kolkas Oskariem! Suminām III vietas ieguvējus Latvijas mednieku festivālā «Minhauzens» un Gotijas kausa izcīņas futbolā dalībniekus.
 • Lāpas aizdegšana laukumā pie Dundagas pils, stafetes skrējiens «Sirdspuksti jūrai», ugunskura iedegšana jūras krastā pie Kolkas tautas nama. Smaida Šnikvalde 25. VIII aicina uz Seno uguns nakti.
 • Vai atjaunos iedzīvotājiem tik nepieciešamo rīta un vakara autobusu maršrutu Dundaga – Rīga un Rīga − Dundaga? Skaidro novada domes priekšsēdētāja Gunta Abaja.

No 9. augusta pēc «Dundadznieka» novada veikalos.

Vai abonējiet to pastā!

Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.08.2012._gada_augusta_pirmaja_dundadznieka_lasiet.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki