Ziņo izpilddirektors

Novada domes izpilddirektors Mareks Griciks iepazīstina ar jaunumiem.

Augusta vidū Dundagas centrā varēja redzēt rakšanas darbus starp pili un domes ēku. Proti, uz domes ēku ierīkoja siltumtrasi, lai Līkajā muižā izbūvētu centrālapkuri. Septembrī visam vajadzētu būt paveiktam. Šo darbu izmaksas bija paredzētas budžetā.

Vasarā notiek arī ieplānotie remonti vidusskolas abās ēkās. «Lielajā skolā» remontē trešā stāva gaiteni, atjauno grīdas segumu. «Mazajā skolā» sākumā neveicās tik labi, jo firma, kas uzvarēja iepirkumā, laikus nesāka darbu. Mums bija jālauž līgums un jāizsludina jauns iepirkums, jāslēdz līgums ar citu uzņēmumu, kas iepirkumā piedāvāja nākamo zemāko cenu. Tagad tur strādā SIA «Pretpils» vīri, un mēs ļoti ceram, ka līdz ar jaunā mācību gada sākumu viss iecerētais būs izdarīts. Īpaši jāatzīmē izbūvētā skatuve. Tāda līdz šim «Mazajā skolā» nav bijusi.

Kā iepriekš ziņojām, pavisam negaidot palikām bez dažiem starppilsētu autobusu maršrutiem, kas svarīgi novada iedzīvotājiem, lai no rīta nokļūtu Rīgā, bet vakarā atgrieztos Dundagā. Ātri un lietišķi sadarbojoties ar Kurzemes plānošanas reģionu, izdevies autobusu kustību atjaunot.

Pitragā ierīko automašīnu stāvlaukumu tuvu jūrai. Tā kā pievedceļš no lielās šosejas Kolka–Ventspils līdz stāvlaukumam ved pāri arī vairākiem privātīpašumiem un tas nav servitūta ceļš, apzinām šo zemju īpašniekus, lai jautājumu atrisinātu un lai šo ceļu varētu izmantot piekļuvei līdz stāvlaukumam.

15. VIII Dundagā bija ieradušies Valsts Reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji un pašvaldībai piedāvāja piedalīties Eiropas Savienības finansētā projektā vietējo uzņēmēju atbalstam. Projektā paredzēts apzināt vietējos uzņēmējus, lai noskaidrotu, kā pašvaldība var veicināt uzņēmējdarbību vai kā citādi palīdzēt uzņēmējiem. Tas var būt kaut kas taustāms, kā buklets, vai arī kāds pakalpojums, kā konsultācijas, vai varbūt vēl kas cits, kas sekmētu uzņēmējdarbību. Projekta laikā pašvaldība varētu pildīt starpnieka funkcijas informācijas apmaiņai un uzņemtos organizatorisko darbu.

Uzņēmēji jāpulcina kopā arī tādēļ, ka septembrī jāapspriež novada attīstības programma 2013.–2019. gadam.

Pašvaldībā darbu sākusi galvenā grāmatvede Inga Ralle un grāmatvede Ieva Legzdiņa, aicinām darbā teritorijas plānotāju un sociālo darbinieku.

Ja viss notiks kā plānots, tad no augusta beigām darbu sāks otrs pašvaldības policists. Vai līdz ar to uzlabosies sabiedriskā kārtība? Pirmkārt, tā ir dzīves nepieciešamība, ko beidzot atrisināsim. Ir izsaukumi, uz kuriem viens policists nemaz nedrīkst doties, otrs policists aizstās kolēģi atvaļinājuma laikā un slimības gadījumā, tāpat divi policisti varēs labāk rīkot nakts patrulēšanu. Kopumā, protams, ceram uz labāku sabiedrisko kārtību, taču tā nav atkarīga tikai no tās sargātājiem, bet gan no visas sabiedrības stājas. Pašvaldības policija arī seko līdzi, kā novadā ievēro ceļu satiksmes un saistošos noteikumus. Tā kā darba policijai ir daudz, divatā to izdarīt varēs raitāk.

Uzklausīja Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.21.zino_izpilddirektors.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki