Mācības uzņēmējdarbībā

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā «Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību» COOP EDU-SHIP LLIII-175 piedāvā bezmaksas apmācības esošajiem un topošajiem uzņēmējiem biznesā un vadībā. Pieteikties līdz 31. VIII, iesūtot aizpildītu pieteikuma anketu.

Apmācību moduļi veidoti gan iesācējiem, gan arī ar priekšzināšanām uzņēmējdarbībā.

Topošiem uzņēmējiem būs iespēja apgūt zināšanas par uzņēmējdarbības izveides pamatprincipiem un praktiski novērtēt savas personiskās iemaņas veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizācijas juridiskās formas izvēli. Interesentiem ar praktisko pieredzi vai iepriekšējo izglītību — daudzpusīgas, kvalitatīvas lekcijas par būtiskiem procesiem uzņēmējdarbības vadībā un attīstībā, kā arī būs iespēja gūt praktiskus ieteikumus par eksporta iespējām, inovāciju piesaisti, pārrobežu sadarbību, vadības psiholoģiju, stratēģisko plānošanu, produktu virzīšanu vairumtirdzniecības ķēdēs, — priekšrocības, loģistika un mārketings, sabiedriskās attiecības, prezentāciju meistarklase, zīmola attīstība, uzturēšana un citi aktuāli jautājumi.

Mācību spēki — augsti kvalificēti eksperti praktiķi, arī ārvalstu speciālisti. Plānots arī teorijas darbību aplūkot praksē — pieredzes apmaiņas braucienos uz uzņēmumiem.

Tā kā apmācību moduļos iekļautas arī augstskolu programmas, ar iegūtajiem sertifikātiem iespējams pretendēt kredītpunktu atzīšanai profesionālās vai augstākās izglītības iegūšanai.

Pirmā mācību diena 8. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Talsu novada administratīvā centra Lielajā zālē, Kareivju ielā 7.

Informācija par mācībām: e-pasts: talsupic@apollo.lv, tālr. 26518464, atbildīgā speciāliste Inga Sokolova.

Reģistrējies laikus, vietu skaits ierobežots!

Lejuplādēt pieteikuma anketu.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.22.macibas_uznemejdarbiba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki