Uzņem jaunus audzēkņus

Dundagas Mākslas un mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2012./13. mācību gadam.


Dundagas mākslas un mūzikas nodaļās šādās izglītības programmās:

 • vizuāli plastiskajā mākslā (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, keramika, darbs ar dažādiem materiāliem),
 • pūšamo instrumentu spēlē (flauta, trompete, saksofons u.c.),
 • sitamo instrumentu spēlē,
 • vijoļspēlē,
 • klavierspēlē,
 • ģitāras spēlē,
 • akordeona spēlē,
 • kora klasē,
 • kokles spēlē,
 • dejas pamatos.

Pieteikties 29. un 31. VIII no plkst. 10.00 līdz 13.00, 30. VIII no plkst. 16.00 līdz 19.00. Jaunā mācību gada sākums 3. IX plkst. 13.00. Telefoni uzziņām — māksla 29490550, mūzika 29155314.


Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Kolkas mūzikas nodaļā šādās izglītības programmās:

 • pūšamo instrumentu spēlē (eifonijs, trompete, flauta, tuba),
 • sitamo instrumentu spēlē,
 • kokles spēlē,
 • kora klasē.

Pieteikties 3. IX pēc audzināšanas stundas Kolkas pamatskolas mūzikas klasē. Jaunā mācību gada sākums 3. IX plkst. 15.00. Telefons uzziņām 29155314.

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.08.22.uznem_jaunus_audzeknus.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki