Pateicība

Pašvaldības policija pateicas par operativitāti zemessargiem Margonim Romancevičam, Aivaram un Ērikam Feldentāliem, Gintam un Emīlam Bogdanovičiem, Gundaram Eglem, kā arī Vijai Heidenai un Liānai un Andžam Zumbergiem pazuduša cilvēka meklēšanā!

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.09.03.pateiciba.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki