Svinam Miķeļdienu!

28. IX plkst. 9.00 Dundagas tirgus laukumā svinēsim Miķeļdienu neatkarīgi no tā, kādu vārdu ikdienā katrs valkā.

Trīs bajāri sasēduši
Kalniņā lielījās:
Jānis skaita siena kaudzes,
Jēkabs savas rudzu kaudzes,
Miķelītis nokliedzās
Auzu kaudzes galiņā.

Senie latvieši Miķeļdienā — 29. septembrī — svinēja vasaras beigas. Tie ir rudens saulgrieži, kad saule pagriežas uz ziemas pusi, atnesot tumšus vakarus un veļu laiku. Bet Miķeļi ir arī ražas svētki. Kad dārza darbi apdarīti un sēņu grozi pielasīti, latviešu zemnieki no laukiem un druvām veda mājās dabas veltes un pulcējās svētkos, lai cits cita izaudzēto aplūkotu, iemainītu vai kaut ko gardu iegādātos garajai ziemai. Tādēļ aicinām dundadzniekus un viesus piedalīties svētkos!

  • Pie saimes galda varēs baudīt rudens ražojumus un piedalīties garšīgākās receptes konkursā. kurā aicinām pievienoties ikvienu dundadznieku, atnesot savu īpašo sālījumu, marinējumu, vārījumu vai citu brūvējumu ziemai. Neaizmirstiet pievienot recepti!
  • Noteiksim dižāko ķirbi, tādēļ rosinām lielo ogu īpašniekus atvest savus lolojumus uz mērīšanu un svēršanu.
  • Aicinām vietējos amatniekus ar saviem ražojumiem kuplināt tirgotāju saimi.

Neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 29141121 Rutai, viņa nav uz mutes kritusi!

Veidosim svētkus kopā, pietiek jau, ka ikdienā pa frakcijām!

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.09.12.svinam_mikeldienu.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki