Palīdzēsim!

Vasaras beigās smagā negadījumā roku zaudēja mūsu novada Kaļķos dzīvojošs jaunietis Rolands Jansons. Ārstniecībai un protēzes iegādei sākotnēji vajag vismaz Ls 10 000. Tuvinieki vieni paši šādu summu nespēj nodrošināt, taču visi kopā mēs varam Rolandam palīdzēt un pēc savām iespējām ieskaitīt ziedojumu viņa kontā:

Rolands Jansons, p.k. 140287-12518,
LV56 HABA 0551 0341 8210 0

mērķis: Ārstēšanās izdevumiem

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.09.14.palidzesim.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki