Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās

Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās

Lai veicinātu iedzīvotāju un pašvaldību pārstāvju savstarpējo komunikāciju un sadarbību, 9. X plkst. 10.00 Dundagas pilī notiks Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra ekspertu vadīta tikšanās un diskusija «Līdzdalība un sadarbība novada attīstībai». Interesenti aicināti pieteikt novada aktualitātes, kuras iekļaut diskusijās.

Darba kārtība

  • Iepazīšanās ar semināra-diskusijas mērķi un tā vadītājiem, ievads tematikā.
  • Kas ir sadarbība, partnerība un līdzdalība pašvaldībā? Iespējamās formas, iesaistāmās puses, plusi un mīnusi.
  • Veiksmīgi piemēri pašvaldības un iedzīvotāju (NVO) sadarbībai un līdzdalība. Piemēri, to analīze, klupšanas akmeņu analīze, iespējamā piemērošana Dundagas novada vajadzībām.
  • Iedzīvotāju iespējas iesaistīties un priekšlikumi Dundagas novada attīstībai. Moderatoru ievads situācijā, mērķtiecīgu jautājumu attīstīta dalībnieku diskusija par esošo sadarbības un līdzdalības praksi novadā.
  • Funkciju deleģēšanas juridiskais pamats un formas. Juridiskās formas — sadarbības, līdzdalības un deleģēšanas līgumi, līdzfinansēšana, pakalpojuma pirkšana u.tml.
  • Finanšu iespējas NVO un pašvaldību sadarbībai, kopīgu mērķu īstenošanai. «Eiropa pilsoņiem», EEZ finanšu instruments «NVO fonds» u.c.
  • Sadarbības un savstarpējā atbalsta sistēma Kurzemē. Klātesošo diskusija par šādas atbalsta sistēmas lietderību, kā tās izveidē var palīdzēt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs?

Tikšanās laikā paredzēts iepazīstināt klātesošos ar dažādām Kurzemē jau zināmām pašvaldību un iedzīvotāju (NVO) sadarbības formām, kā arī rosināt kvalitatīvu diskusiju par Dundagas novada iekšējiem sadarbības un līdzdalības jautājumiem. Eksperti iepazīstinās arī ar funkciju deleģēšanas iespējām, to juridisko pamatojumu, kā arī stāstīs par projektu finanšu avotiem, kuros pašvaldības var piedalīties kopīgi ar iedzīvotājiem.

Gan iedzīvotāji (arī biedrības, nodibinājumi), gan pašvaldību pārstāvji aicināti informēt Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāju Inesi Siliņu par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams aktualizēt tikšanās laikā — sadarbības idejas, jaunu pakalpojumu attīstība, kas varētu notikt, sadarbojoties pašvaldībai ar iedzīvotājiem sen sasāpējušas problēmas komunikācijā un līdzdalībā gan no pašvaldību, gan iedzīvotāju puses.

Semināru un diskusiju vadīs Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja, un Brigita Dreiže, NVO eksperte, arī Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās. Uz tikšanos aicināti visi interesenti, vēlams iepriekš pieteikt savu dalību, rakstot uz e-pastu Inesei Siliņai inese.silina@zkcentrs.lv.

Kopumā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs oktobrī šādas iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās rīko 5 vietās Kurzemē. Tās finansē no Eiropas Sociālā fonda projekta «Mēs Kurzemei» līdzekļiem, kuru ar 97,02% atbalsta Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% — Talsu novada dome.

«Ziemeļkurzemes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs» (ZKNVOAC) ir 1998. gadā dibināta biedrība, kas kļuvusi par vadošo Kurzemes NVO pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jomā. ZKNVOAC ikdienā strādā ar mērķi sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību, vairojot zināšanas par nevalstiskajām organizācijām un atbalstot iedzīvotāju grupu sadarbību dzīves kvalitātes uzlabošanai Kurzemē un citur Latvijā.

Inese Siliņa
«Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore
http://www.zkcentrs.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.03.iedzivotaju_un_pasvaldibas_parstavju_tiksanas.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki