Novada skolās

2012./13. mācību gadā turpinās projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā».

Sadarbības partneru skolās notiek nodarbības radošajās darbnīcās: sportā, mājturībā un runas mākslā. Sporta nodarbību pedagogs Oskars Sproģis Mazirbes speciālajā internātpamatskolā nodarbībās uzaicina piedalīties arī Kolkas pamatskolas skolēnus. Kolkas pamatskolas runas mākslas skolotāja Dzintra Tauniņa gatavo izrādi «Mūsu sētas Reksis».

Kolkas pamatskolā un Mazirbes speciālajā internātpamatskolā ir ieviesti skolotāja palīga amati. Dundagas vidusskolā, Talsu pamatskolā, Kolkas pamatskolā un Mazirbes speciālajā internātpamatskolā nodrošināti sociālā pedagoga un psihologa amati, tiek nodrošināta audzēkņu padziļināta psiholoģiskā izpēte, notiek nodarbības medicīniski koriģējošajā vingrošanā.

Pagarinātās dienas grupas tiek nodrošinātas Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā un Talsu pamatskolā.

Ilze Kriķīte


Projekts «Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Dundagas novadā»

Ieguldījums tavā nākotnē!
Projekta numurs 2011/0035/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/O91

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.10.mazirbes_skola.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki