Bezakcīzes degviela

Lauksaimniekiem piešķirts atlikušais degvielas apjoms, kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojums.

Lauku atbalsta dienests (LAD), pamatojoties uz Ministru kabineta 03.05.2011. noteikumiem Nr. 344 «Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem», lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris atlikušo dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu (20 litri) 2012./13. saimnieciskajam gadam, t.i., no kārtējā gada 1. VII līdz nākamā gada 30. VI.

Līdz ar to uz šī gada 12. X ir piešķirti 100 litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru 2012./13. saimnieciskajam gadam.

Jau tagad degvielu ar akcīzes nodokļa atbrīvojumu var iegādāties no tirgotājiem, kas reģistrējušies šādas degvielas tirdzniecībai. Sarakstu ar degvielas tirgotājiem regulāri aktualizē un publicē LAD interneta lapas www.lad.gov.lv sadaļā Akcīzes degviela.

LAD aicina klientus izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Ar tās palīdzību iespējami sekot līdzi izlietotās degvielas daudzumam un redzēt atlikumu.

Zivsaimniecības un valsts atbalsta departaments, Valsts atbalsta daļa,
tālruņi 67027326, 67027204
Klientu apkalpošanas daļa, tālruņi 67027693, 67027684

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.16.bezakcizes_degviela.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki