Ūdensprojektā

Šogad projekts «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā» noris jau trešo mēnesi. Par paveikto ziņo projekta vadītājs Guntis Kārklevalks.

Lielie rakšanas darbi jau pabeigti Pils, Upes, Meža un Skolas ielā. Tuvu nobeigumam ir arī rakšana Brīvības ielā, atlicis šķērsot upi. Šajās ielās jāatjauno ielas un brauktuves, jāpieslēdz kanalizācijas sūkņu stacijas. Brīvības, Pils un Skolas ielas jau atjauno.

Pašlaik (18. X. — Red.) rok bērnudārza teritorijā. Vēl jāizbūvē ūdensvads līdz vidusskolai, jārekonstruē kanalizācijas tīkli Talsu ielā, kā arī jāizbūvē ūdensvads un kanalizācija Puķu ielā.

Darbu gaitu palaikam kavē nekvalitatīvie topogrāfiskie uzmērījumi, lielie akmeņi, kam būvnieks rokot uzduras, augstais gruntsūdens līmenis un biežās lietavas. Tomēr būvdarbu veicējs, SIA «Ostas celtnieks», ir apņēmies darbus šogad pabeigt.

Būvdarbi rada neērtības, citādi ūdensapgādes tīklu uzlabot nevar. Paldies Dundagas iedzīvotājiem par izpratni un iecietību!

Uzklausīja Alnis Auziņš

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.18.udensprojekta.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki