Dundagas NVO pārstāvji Rīgā

Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centra rīkotajās Kurzemes NVO līderu mācībās Dundagas bērnu dienas centra «Mājas» pārstāvis Ansis Roderts un Dundagas aprūpes nama «Stacija» vadītāja Dina Ludevika Rīgā iepazinās ar Ministru kabineta, Saeimas sabiedrības par atklātību «Delna» darbu.

Noslēdzošajā mācību nodarbībā Valsts kancelejas pārstāve Gunta Freimane mācību dalībniekiem pastāstīja par Latvijas pozitīvo paraugu iedzīvotāju līdzdalības procesos. Saeimā dundadznieki tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu, bet dienas beigās Latvijas pilsoniskās alianses telpās — ar sabiedrības par atklātību «Delna» direktoru Kristapu Petermani, kas iepazīstināja ar tās darbību.

Kopumā Kurzemes NVO līderu mācībās dalībnieki 60 stundu nodarbībās apguva 11 dažādās tēmās. To vadītāji bija pieredzējuši savas jomas speciālisti — gan psihologs, gan komandu veidošanas treneris, gan juriste, gan sabiedrisko attiecību un prezentēšanas mākslas speciālists, gan IT lektors, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības eksperte.

Lai arī mācību programma bija tiešām interesanta, daļa sākotnējo dalībnieku mainījās, saprotot, ka līdzdalības procesi tomēr nav gana saistoši to ikdienas darbībā. Arī no sākotnējās 20 cilvēku grupas līdz mācību beigām bija palicis mazāks dalībnieku skaits. Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra vadītāja Inese Siliņa atzīst, ka tas ir likumsakarīgi: «Ne visi, kas ar apņēmību sāk mācības, var tik ilgu laiku tām veltīt. Mūsu pirmā nodarbība bija 27. IV ar vasaras brīvlaiku pa vidu. Arī sākotnēji ieplānotie lektori un mācību vadītāji laika gaitā mainījās. Mans secinājums — NVO sektorā ir riskanti rīkot tik apjomīgas un ilglaicīgas mācības. Taču tēmas bija saistošas. Vislielāko interesi izraisīja jurista un IT lektora nodarbības. Tātad būs jāmeklē līdzekļi, lai šīs tēmas sabiedrībai piedāvātu arī kās atsevišķus seminārus».

Kurzemes NVO līderu mācības notika projektā «Mēs Kurzemei», ko ar 97,02% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 7,93% — Talsu novada dome.

Inese Siliņa, «Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs» direktore,

mob. tel. 29811722, e-pasts: inese.silina@zkcentrs.lv

You could leave a comment if you were logged in.
zinas/2012.10.19.nvo.txt · Labota: d.m.Y H:i (ārpussistēmas labojums)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki